Rekrutacja w dużej firmie

Na spotkaniu 26.03.2014 r. młodzież biorąca udział w projekcie „Gotowi do startu… meta: PRACA” dowiedziała się jak przebiega rekrutacja w dużym przedsiębiorstwie. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele firmy KROSS S.A.: Pani Iwona Jakubiak – specjalista ds. personalnych i szkoleń oraz Pan Andrzej Dołęga – dyrektor administracyjny firmy.

KROSS to największa marka rowerowa w Polsce, od lat konsekwentnie umacniająca pozycję lidera rynku lokalnego oraz europejskiego. Jedna z największych marek w Europie – rowery KROSS dostępne są w niemal wszystkich zakątkach Starego Kontynentu.

Duże firmy przeprowadzają rekrutację, ale z racji na liczbę pracowników, zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. Rekrutacja wewnętrzna polega głównie na awansie pracowników sprawdzających się w organizacji. Takie rozwiązanie to również zwiększenie motywacji pracowników już pracujących, do efektywnej pracy, która wiąże się z możliwością rozwoju.

Takie firmy jak KROSS S.A. dysponują już na wstępie pewną bazą potencjalnych kandydatów, którą skonstruowały na przestrzeni ostatnich lat. Przedsiębiorcy zaczynają od umieszczenia informacji w mediach, czyli głównie w prasie i Internecie. Następny etap to analiza otrzymanych dokumentów, selekcja różnicuje się na wstępną w działach HR, a następnie najlepsze oferty analizują również kierownicy działów, gdzie mieliby pracować potencjalni pracownicy. Kandydaci którzy przeszli pozytywnie ocenę CV i listów motywacyjnych tradycyjnie zapraszani są na rozmowy kwalifikacyjne.

Duże firmy mają najczęściej bardzo dobrze określone zakresy obowiązków na danym stanowisku pracy, co ułatwia funkcjonowanie firmy i nadaje im pewne zorganizowane struktury. To właśnie pod te wytyczne konstruowane będą programy rekrutacyjne, więc dobrze jest poznać dokładnie wymagania i oczekiwania pracodawcy odnośnie określonego stanowiska pracy w jego firmie na które chcemy aplikować.

Młodzież uzyskała wiele praktycznych rad jak powinno wyglądać prawidłowe CV, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jakich błędów unikać, na co zwracać szczególną uwagę.guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments