RAPORT z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016-2020”

RAPORT

z konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia

„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016-2020”

przeprowadzonych w terminie od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.

 

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) oraz Uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Przasnysza.

Celem konsultacji było przedstawienie mieszkańcom projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016-2020” oraz zebranie ich uwag, wniosków i opinii w tym zakresie.

W proces konsultacji byli zaangażowani pracownicy Urzędu Miasta Przasnysz, Rada Seniorów Miasta Przasnysz, Przasnyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowa Rada Miasta Przasnysz.

Konsultacje trwały od 30.06.2016 r.  do 29.07.2016 r. i odbywały się w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na dedykowanym formularzu,
  • zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Miasta Przasnysz,
  • spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 12.07.2016 r.,
  • wykorzystania grup przedstawicielskich w tym organów konsultacyjno-doradczych Miasta Przasnysz.

W procesie konsultacji wpłynął jeden formularz konsultacji z Miejskiego Domu Kultury zawierający dwa wnioski.

L.p. Wniosek Uwzględniono

/odrzucono

Uzasadnienie
1. Dopisać na końcu w rozdziale IV. Opis wizji stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji: „Wskazane jest więc rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną remont, modernizację oraz doposażenie Miejskiego Domu Kultury” odrzucono Zaproponowany przez wnioskodawcę zapis nie ma uzasadnienia w dalszej części dokumentu
2. W rozdziale VI. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych w tabeli 61 jest w pozycji 1 Przebudowa i remont MDK: „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną remont, modernizację oraz doposażenie Miejskiego Domu Kultury” odrzucono Brak uzasadnienia dla wprowadzenia zmian w tabeli 61

 Zaproponowane zmiany zaburzają logikę dokumentu (w podziale na projekty podstawowe i uzupełniające).

W procesie konsultacji nie wniesiono żadnych uwag ustnych, a otwarte spotkanie z mieszkańcami nie odbyło się ze względu na brak uczestników.

Dokument uzyskał pozytywną opinię członków Młodzieżowej Rady Miasta Przasnysz, Rady Seniorów Miasta Przasnysz i Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Burmistrz Przasnysza

 

/-/ Waldemar Trochimiuk


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments