Raport z Konsultacji Społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysz

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z Konsultacji Społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysz przeprowadzonych w ramach projektu „Wspólny Plan”.

 

Burmistrz Przasnysza w ramach realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwietniu 2021 r. przedłożył Radzie Miejskiej w Przasnyszu projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysza. Rada Miejska przyjęła uchwałę intencyjną jednogłośnie.

W ślad za przedmiotową uchwałą Miasto Przasnysz przystąpiło do projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo.

 

Projekt ten zakładał uzyskanie grantu na przeprowadzenie rozszerzonych konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Zespół Konsultacyjny powołany przez Burmistrza Przasnysza, w którego skład wchodzili pracownicy Urzędu Miasta Przasnysz z różnych komórek organizacyjnych. Po przeprowadzonych warsztatach w formule on-line z pracownikami Fundacji WiseEuropa został opracowany dokument pn. Indywidualny Plan Konsultacyjny, który zakładał cztery etapy konsultacji: I-Diagnoza, II-Informowanie, III-zasięganie opinii, IV-Informacja zwrotna. Realizacja poszczególnych etapów zostało przeprowadzona w terminie od lipca do listopada br. Pełny raport dostępny do pobrania poniżej.

 

Raport z Konsultacji Społecznych

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments