Radni ustalą ekwiwalent pieniężny dla jednostek OSP z terenu gminy Krzynowłoga Mała

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Krzynowłoga Mała, która odbędzie się w piątek, 22 września radni pochylą się nad uchwałą dotyczącą ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych rada gminy ustala nie rzadziej niż raz na dwa lata w drodze uchwały. Kwota przyznawana strażakom nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

Podczas najbliższej sesji Rady Gminy Krzynowłoga Mała, która odbędzie się w piątek, 22 września radni podejmą uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ich terenu.

Zgodnie z jej projektem strażacy ochotnicy mają otrzymywać 25 złotych za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz 10 złotych za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę Krzynowłoga Mała lub inne uprawnione podmioty.

Dodatkowo pojawił się zapis o ekwiwalencie dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat i uczestniczył w szkoleniu podstawowym przygotowującym go do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych. Ma on wynieść 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

 

j.b.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments