Radni miejscy w Przasnyszu rozpatrzyli dwie petycje dotyczące szczepionek przeciw COVID -19.

Do Rady Miasta w Przasnyszu wpłynęły dwie petycje dotyczące Narodowego Programu Szczepień. Autor jednej z nich sprzeciwia się ograniczaniu praw i wolności osobom niezaszczepionym, autorzy drugiej wskazują, że szczepienia są eksperymentem medycznym i domagają się informowania o skutkach ubocznych warunkowo dopuszczonych do stosowania preparatów mRNA, za które producenci nie biorą odpowiedzialności.

 

Adam Matyszewski wystąpił do Rady Miasta w Przasnyszu o podjęcie uchwały zakazującej stosowania różnych form nakazu, nacisku oraz segregowania obywateli na zaszczepionych i niezaszczepionych. Mężczyzna, który zgodził się na ujawnienie swojego imienia i nazwiska, domaga się, aby przasnyscy radni podjęli uchwałę o następującej treści:

„Zgodnie z artykułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym za niedopuszczalne uważamy jakiekolwiek działania władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców miasta Przasnysz powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych. Działania rozumiemy jako regulacje prawne, a także wywieranie medialnej czy społecznej presji na urzędników, czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lokalne społeczności czy wspólnoty wyznaniowe zachęcające do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców miasta Przasnysz.” – czytamy w proponowanej przez wnioskodawcę treści uchwały.

 

Jednocześnie autor petycji domaga się, aby jeszcze zanim mieszkańcy Przasnysza staną się eksperymentalnymi biorcami szczepionek, Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony ich producentów, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadnia artykułem 39 Konstytucji RP zabraniającej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

 

Druga petycja wpłynęła od Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO, które wystąpiło w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Przasnyszu uchwały popierającej list otwarty Stowarzyszenia „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej szczepionce!”, domagającej się od Rządu zaprzestania eksperymentu szczepień na mieszkańcach Polski, dopuszczenia do mediów publicznych lekarzy i naukowców, którzy wskazują na możliwe powikłania poszczepienne, a także odwołania wszystkich ograniczeń wolności narzuconych w 2020 i 2021 r.

 

Wnioskodawcy apelują także do Rady Miasta w Przasnyszu działań edukacyjnych. Jako uzasadnienie swoich postulatów Stowarzyszenie posiłkuje się m.in. opinią prof. Romana Zielińskiego, biologa o specjalności genetyka z prawie 40-letnim doświadczeniem w pracy naukowej i dydaktycznej, który przestrzega, że konstrukt mRNA ze szczepionki może zostać włączony do genomu ludzkiego i wywołać podobne efekty, jakie występują u genetycznie modyfikowanych organizmów. Ponadto za sprawą replikacji i translacji, którym może podlegać mRNA, w szczepionce otrzymamy inwazyjną cząstkę, podobną do złośliwego wirusa lub złośliwych komórek nowotworowych.

 

„Nakłanianie (obiecując różne bonusy) i namawianie Obywateli RP do przyjmowania szczepionek na SARS-Cov-2 to traktowanie nas, Waszych wyborców – jak króliki/szczury doświadczalne. To działania wbrew Konstytucji RP i wielu międzynarodowym umowom, które Polska podpisała. Nie ma na to naszej zgody. Stosowanie i rozpowszechnianie szczepionki wytworzonej metodą transformacji genetycznej stanowi drastyczne naruszenie Zasady Przezorności, z uwagi na niezaprzeczalny fakt, iż nie istnieją żadne dowody na to, że szczepionka nie stanowi ryzyka dla zdrowia” – czytamy w petycji podpisanej przez kilkudziesięciu wnioskodawców i okraszonej licznymi odnośnikami do publikacji dotyczących walki z koronawirusem.

 

Nad treścią obu petycji Komisja Skarg Wniosków i Petycji pochyliła się na posiedzeniu 9 lutego 2021 r. Przewodnicząca obrad Edyta Olak poprosiła radcę prawnego Andrzeja Dziemaszkiewicza o wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanych petycji. Mecenas wskazał jednak na brak kompetencji Rady Miejskiej w zakresie działań objętych petycją.

 

Posiedzenie zakończono sporządzeniem stanowiska, w którym czytamy, iż Komisja Rady Miejskiej zapoznała się z przedmiotem petycji i ustaliła, że wnioskowane działania należą do kompetencji Prezesa Rady Ministrów, dlatego rekomenduje przekazanie ich według właściwości. Stanowisko Komisji zostanie poddane pod głosowanie wszystkich radnych na najbliższej sesji 23 lutego 2021 r.

 

M. Jabłońska


 

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments