Rada Powiatu Przasnyskiego rozdysponowała ponad 1,3 mln zł z PFRON-u

Rada Powiatu Przasnyskiego rozdysponowała fundusze PFRON. Ponad 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji w 2022 roku.

 

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbyła się 9 marca, radni rozdysponowali 1,3 mln złotych środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednogłośnie podjęli uchwałę, która określała zadania, jakie zostaną zrealizowane w 2022 roku za łączną kwotę 1 369 872,00 złotych.

– Podjęta uchwała określa zadania, na które tafią środki, przekazane Powiatowi Przasnyskiemu przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie szacowanego zapotrzebowania, dokonanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, środki te zostały podzielone na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Projekt uchwały, uwzględniający podział środków, został zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych – informuje powiat przasnyski.

 

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, które zostaną zrealizowane w 2022 roku ze środków PFRON:

  • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 45 000,00 zł,
  • Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej – 45 000,00 zł,
  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, wyniesie 160 000,00 zł, z czego:

– 100 000,00 zł trafi na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

– 20 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się,

– 40 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

Łącznie na rehabilitację zawodową niepełnosprawnych mieszkańców z terenu powiatu przasnyskiego trafi 90 000,00 zł.

 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, które zostaną zrealizowane w 2022 roku ze środków PFRON:

  • Dofinansowanie uczestniczenia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 170 000,00 zł,
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 466 852,00 zł,
  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 160 000,00 zł, z czego:

– 100 000,00 zł trafi na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

– 20 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się,

– 40 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier technicznych.

  • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika – 1 100,00 zł,
  • Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej – 481 920,00 zł.

Łącznie na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami w powiecie przasnyskim trafią środki w wysokości 1 279 872,00 zł.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments