Rada Miejska w Przasnyszu uchwaliła zasady przyznania stypendiów szkolnych. Komu należy się wsparcie?

Stypendium szkolne to świadczenie o charakterze socjalnym dla uczniów, które przyznawane jest w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, przede wszystkim gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania. Rada Miejska w Przasnyszu uchwaliła nowy regulamin przyznawania pomocy.

 

Stypendium przyznaje i wypłaca urząd miasta, ze środków, które otrzymuje z dofinansowania z budżetu państwa. Jest ono przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z edukacją.

Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, dlatego też uczeń starający się o nie musi spełniać określone kryterium dochodu. Miesięczna wysokość sumy dochodów na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż 528 zł netto (dane na 2020 r.). Natomiast od 1 stycznia 2022 roku kryterium dochodowe wynosić będzie 600 zł netto.

Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od kwoty zasiłku rodzinnego,  który zarówno w 2021 r. jak i roku 2022 będzie wynosił 124 zł.

 

 

Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa miesięcznie od kwoty 99,20 zł oraz nie może przekraczać miesięcznie 248 zł. Wysokość przyznanej kwoty, zależna jest od wysokości kryterium dochodowego.

Stypendium szkolne wypłacane jest przelewem na wskazany rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

 

M. Jabłońska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
jano
jano
2 lat temu

A może by tak napisać jak to burmistrz na ostatniej sesji dziękował Radzie Miejskiej za ogromną podwyżkę i o 1 radnym przeciwnym podwyżkom diet.

Mimi
Mimi
2 lat temu

Śmiechu warte , te kwoty to chyba nawet na obiady w szkolnej stołówce nie wystarczą a co dopiero na jakieś materiały do nauki, opłaty za wycieczki itp. Kto ma dzieci w wieku szkolnym to wie ile to kosztuje. Dzieciom z biedniejszych rodzin naprawdę powinno się pomóc- pomogłoby to im wyjść z sytuacji w jakiej tkwią. Przelew 100 czy 200 złotych na konto ich opiekuna w 80 % prawdopodobnie zasili wyłącznie podatek akcyzowy co w życiu biednego dziecka nic nie zmieni. Szkoda dzieciaków.