PRZYSTĄPIENIE LO KEN DO PROJEKTU EDUSCIENCE

Przasnyskie liceum przystąpiło do projektu „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. Jest to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównymi celami projektu EDUSCIENCE są:

  • zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatyczno-technicznymi oraz językami obcymi dzięki diametralnej zmianie dotychczasowej formuły nauczania,
  • wzrost umiejętności związanych z rozpoznawaniem i definiowaniem problemów badawczych oraz stosowaniem metod badawczych w obrębie nauk matematyczno-przyrodniczych dzięki udziałowi uczniów w realnym procesie badawczym,
  • rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e-learningu oraz blended learningu,
  • zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi u dziewcząt dzięki zastosowaniu wrażliwych na kwestie płci form promocji projektu, prowadzenia zajęć oraz konstrukcji programów nauczania.

Projekt EDUSCIENCE oferuje:

  • naukę przez eksperymenty – projekt kładzie nacisk na angażowanie uczniów w wykonywanie doświadczeń dostosowanych do ich wieku i umiejętności,
  • różnorodność technik przekazu wiedzy – na platformie e-learningowej umieszczane są różnego typu materiały (filmy, pliki audio, obrazy, quizy, krzyżówki itp.),
  • bezpośredni kontakt z naukowcami PAN – telekonferencje, lekcje on-line, wizyty w obserwatoriach dają możliwość zadawania pytań, wpływania na przebieg badań czy prowadzonego właśnie eksperymentu,
  • poznawanie różnych aspektów nauki – prowadzone są transmisje satelitarne ze stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie oraz z obserwatoriów geofizycznych w Polsce,
  • nowoczesną metodykę nauczania – w której uczeń jest nie tylko odbiorcą stosowanych przez nauczycieli metod, ale także sam poznaje swoje możliwości i style uczenia się, przez co świadomie uczestniczy w procesie uczenia.

Marek Rozicki


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments