Przysięga Wojskowa w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu

W dniu 6 października 2017 roku w 2. Ośrodku Radioelektronicznym odbyła się uroczysta przysięga wojskowa III turnusu żołnierzy służby przygotowawczej.

W uroczystości brali udział żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej, zaproszeni goście: dowódcy jednostek i szefowie instytucji wojskowych, władze samorządowe miasta, służby mundurowe, oraz rodziny żołnierzy składających przysięgę Na wstępie dowódca uroczystości Pan ppłk Sławomir DURSKI złożył meldunek Dowódcy Ośrodka Panu płk dr Mariuszowi GUŁAJOWI. Dowódca w okolicznościowym wystąpieniu stwierdził:

W tak uroczystym dniu życzę Wam pomyślności i zadowolenia w służbie a także satysfakcji z dobrze wypełnianego obowiązku żołnierskiego. Życzę również, aby najlepsi z Was zrealizowali swoje marzenia i otrzymali przydziały służbowe w Jednostkach Wojskowych a w przyszłości zostali żołnierzami zawodowymi. Niech służba wojskowa zapisze się w waszym życiorysie najlepszymi wspomnieniami, wzbogaci Was o nowe cenne doświadczenia.”

Po podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej i odśpiewaniu hymnu państwowego na komendę dowódcy uroczystości wystąpili przed szyk żołnierze służby przygotowawczej. Nastąpił uroczysty moment złożenia przysięgi. Niżej  wymienieni żołnierze zostali wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar:

– szer. elew. Bartosz KOWALSKI;

– szer. elew Dariusz LIS;

– szer. elew. Konrad PEPŁOWSKI;

– szer. elew. Bartosz WALESZCZAK.

Po złożeniu przysięgi Proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu ks. kanonik Romuald Ciesielski udzielił żołnierzom okolicznościowego błogosławieństwa. Z zaproszonych gości głos zabrał Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Pan Krzysztof BIEŃKOWSKI. W imieniu żołnierzy, którzy złożyli przysięgę głos zabrał szer. elew. Jarosław BRUDZIŃSKI. Następnie po odczytaniu Rozkazu Dowódcy Ośrodka wystąpili żołnierze wyróżnieni listem gratulacyjnym. Do żołnierzy dołączyli ich rodzice a Dowódca 2.ORel wręczył wyróżnionym listy gratulacyjne a mamy żołnierzy otrzymały kwiaty.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów Ośrodka. Rodziny nagrodziły brawami defiladę pododdziału służby przygotowawczej. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Garnizonu Warszawa, która na zakończenie zagrała wiązankę utworów o tematyce żołnierskiej.

Największą atrakcją dla rodzin i zaproszonych gości były imponujące pokazy wyszkolenia żołnierzy:

  1. a) pokaz musztry paradnej wykonany przez żołnierzy kompanii szkolnej;
  2. b) pokaz walki wręcz żołnierzy kompanii szkolnej prowadzony przez dowódcę tej kompanii ppor. Łukasza  DOMIANA;
  3. c) pokaz działania żołnierzy w składzie plutonu w ramach realizacji patrolu rozpoznawczego w rejonie operacyjnego zainteresowania. Podczas wykonywania standardowej procedury patrolowania i rozstawienia posterunku kontrolnego na drodze przemieszczenia pododdziału nastąpiło podjęcie gwałtownej i niespodziewanej próby rozbicia formacji żołnierzy plutonu przez przeciwnika. Pokaz przygotowali żołnierze batalionu Walki Elektronicznej.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na Festyn Żołnierski na boisku sportowym Jednostki. Goście mieli możliwość zwiedzenia stanowisk z sprzętem wojskowym, degustacji wojskowej grochówki. Atrakcją artystyczną był występ zespołu wokalno –instrumentalnego Klubu „Przasnyscy  Orelowcy”.

Tekst kpt. Arkadiusz Narojczyk, zdjęcia mł. chor. Paweł Lipka i p. Wiesław Bartkowicz

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments