Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Kiedy warto to rozważyć?

Prowadzenie spółki jawnej ma wady i zalety. Wśród problemów związanych z tą formą prowadzenia działalności wymienia się dwie podstawowe kwestie: zbyt duże ryzyko dla wspólników oraz brak możliwości osiągnięcia zamierzonych, biznesowych celów. Właśnie z tych powodów wiele osób decyduje się na przekształcenie w spółkę kapitałową. Jedną z dostępnych opcji jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Kiedy warto podjąć ten krok? 

 

Najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z o.o. to osoba prawna i spółka kapitałowa, nad którą nadzór sprawują wspólnicy. Posiada osobowość prawną, czyli występuje samodzielnie w obrocie prawnym. Oznacza to, że:

 • ma zdolność procesową i może być stroną w sporze,
 • może zawierać umowy i zatrudniać pracowników.

Wspólnikiem sp. z o.o. może zostać zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Nie ma przy tym znaczenia jej narodowość czy siedziba, a samą spółkę można założyć w każdym celu, który jest dopuszczalny prawem. 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje poprzez organy, a nie wspólników. To zarząd reprezentuje spółkę na zewnątrz i zajmuje się prowadzeniem jej spraw. Z kolei zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały, prowadząc de facto najistotniejszy proces zarządczy w przedsiębiorstwie. Inne nieobowiązkowe organy w sp. z o.o. to komisja rewizyjna lub rada nadzorcza. Ich powołanie będzie wymagane wtedy, gdy liczba wspólników przekroczy 25, a kapitał zakładowy wyniesie ponad 500 tys. zł. 

Co istotne, wszyscy wspólnicy mają prawo ubiegać się o udział w zysku spółki. Zysk ten jest uwzględniany w rocznym sprawozdaniu finansowym i dzielony między wspólników.  

 

Co jeszcze warto wiedzieć o sp. z o.o.?

Zanim zdecydujemy się na przekształcenie w sp. z o.o., dobrą praktyką jest zwrócenie się o opinię do doradcy podatkowego. Specjalista wytłumaczy, na czym polega opodatkowanie podmiotu i czy w przypadku konkretnego przedsiębiorstwa faktycznie doprowadzi to do optymalizacji podatkowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością płaci podatek CIT i jest podatnikiem VAT. Jednocześnie bez względu na powyższe, wspólnicy samodzielnie uiszczają podatek PIT z wypłacanych dywidend. Czyli trzeba mieć na uwadze, że ostateczne obciążenia podatkowo-prawne mogą być dość wysokie.  

 

Dla kogo spółka z o.o. okazuje się opłacalna?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dobre rozwiązanie dla rynku nieruchomości, branży e-commerce, czy sektora IT. Oferuje bowiem duży zakres swobody i elastyczności, a przy tym doskonale chroni wspólników. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki osobiście, a wyłącznie wniesionym do kapitału wkładem. 

 

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. – kwestie prawne

Według artykułu 551 par. 1 k.s.h. spółka jawna może zostać przekształcona w inną spółkę handlową. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń w kwestii wyboru docelowej formy prowadzenia działalności – czyli nie istnieją przeszkody, aby spółkę jawną przekształcić w spółkę z o.o.

Przekształcenie finalizuje się w chwili, w której spółka przekształcona zostanie wpisana do rejestru KRS. Poprzedza to wykreślenie dotychczasowej spółki przekształcanej (jawnej).

Warto wiedzieć, że w ramach tego dochodzi do przeniesienia praw i obowiązków spółki przekształcanej. W rezultacie nowy podmiot przejmuje prawa i obowiązki spółki jawnej, co dotyczy także:

 • zezwoleń,
 • ulg
 • i koncesji

za wyjątkiem sytuacji, w których inaczej wynika z ustawy bądź treści decyzji administracyjnej. 

W rezultacie przekształcenie spółki jawnej nie skutkuje ustaniem jej bytu czy likwidacją majątku. W takim przypadku ma miejsce wyłącznie zmiana formy prawnej działalności, przy czym wspólnicy sp. osobowej zostają wspólnikami spółki kapitałowej. 

 

Co zawiera umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Umowa spółki z o.o. musi mieć formę aktu notarialnego. Druga dopuszczalna opcja to skorzystanie z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości, które umożliwia założenie spółki online. Jednak ta elektroniczna alternatywa ma pewne istotne ograniczenia, takie jak np. możliwość wniesienia wyłącznie wkładów pieniężnych. 

W umowie spółki nie może zabraknąć takich elementów, jak: firma i siedziba spółki z o.o., przedmiot jej działalności, wysokość kapitału zakładowego, informacja o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział, czas trwania spółki (gdy jest oznaczony), liczbę i wartość nominalną udziałów poszczególnych wspólników.

To jednak nie wszystko. Umowy spółek z o.o. są o wiele bardziej złożone. Aby dokument ten spełniał swoją rolę, warto dodać do niego m.in. informacje o dopłatach, możliwości podwyższenia kapitału zakładowego bez zmian w umowie spółki, zasadach powoływania członków organów, ograniczeniu zbycia udziałów oraz ich umorzeniu. 

Umowa powinna być dopasowana do rodzaju, specyfiki i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu warto skorzystać z usług prawnika, który sporządzi taki dokument za nas, uwzględniając w nim wszelkie niezbędne kwestie. 

 

Procedura przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.: krok po kroku

Decydując się na przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. trzeba pamiętać, że jest to proces wieloetapowy. 

Na początek przygotowujemy plan przekształcenia. Uczestniczą w tym wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej, którzy są uprawnieni do prowadzenia jej spraw. Plan musi mieć formę pisemną i wskazywać wartość bilansową majątku spółki przekształcanej na konkretny dzień. 

Wraz z planem przekształcenia składamy szereg załączników, w tym m.in.: projekt umowy spółki przekształcanej, projekt uchwały w sprawie przekształcenia, czy sprawozdanie finansowe wykonane dla celów przekształcenia.

 • Jeśli formą docelową jest spółka z o.o., od 1 marca 2020 roku nie trzeba powoływać biegłego rewidenta do wydania opinii nt. planu przekształcenia. Obowiązuje to wyłącznie przy przekształceniu działalności w spółkę akcyjną. 

Kolejny krok to podjęcie uchwały o przekształceniu. Wspólników należy zawiadomić dwukrotnie o zamiarze podjęcia owej uchwały. Każdy z nich ma prawo do informacji i wglądu w dokumentację spółki. W uchwale o przekształceniu sp. jawnej w sp. z o.o. muszą znaleźć się takie informacje, jak:

 • Rodzaj spółki, w którą spółka zostaje przekształcona
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Imiona i nazwiska członków zarządu spółki przekształconej
 • Zgoda na brzmienie umowy
 • Opcjonalnie: zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom, którzy uczestniczą w spółce przekształconej

Podjęcie uchwały wiążę się z zwarciem umowy spółki przekształconej. 

Później dochodzi do złożenia wniosku do KRS o wpis spółki przekształconej do rejestru przez wszystkich członków zarządu. Należy dołączyć do tego oświadczenie o tym, że wszelkie udziały wspólników wymagających odkupu zostały odkupione. Ponadto członkowie zarządu muszą pamiętać o złożeniu wniosku o ogłoszeniu przekształcenia w MSiG. 

Ze względu na duży poziom skomplikowania tego procesu, warto zlecić przekształcenia spółki doświadczonej kancelarii prawnej. 

 

Ile kosztuje przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.?

W koszty przekształcenia wliczają się: opłaty notarialne i PCC, koszt sporządzenia sprawozdania finansowego, opłaty rejestracyjne (sądowe i MSiG), opłata skarbowa, gdy spółka korzysta z pełnomocnika, a także wydatki związane z aktualizacją danych oraz pomocą prawną. 

 

Wnioski: czy warto przekształcić spółkę jawną w sp. z o.o.?

Za przekształceniem przemawia fakt, że do założenia spółki z o.o. potrzebujemy jedynie kapitału zakładowego w kwocie 5 tysięcy złotych. Poza tym ogólne koszty jej założenia nie są zbyt wysokie. Korzystając z formularza online, nie musimy ponosić nawet opłat notarialnych.

Wielu przedsiębiorców docenia spółkę z o.o. za ograniczenie odpowiedzialności wspólnika do wysokości posiadanych udziałów. Poza tym ważne jest to, że spółka ma całkowitą samodzielność prawną.

Wadami tej formy prawnej są: podwójne opodatkowanie CIT i PIT oraz obowiązek regularnego składania sprawozdań finansowych. Uciążliwą kwestią może być również prowadzenie pełnej księgowości, czy odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki i jej zaległości podatkowe.

Mimo to nie bez powodu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi wciąż najpopularniejszą formę prowadzenia działalności. Jeśli zastanawiasz się, czy opłaci się również w Twoim przypadku, skorzystaj z profesjonalnej analizy i porady prawnej. 

 

materiał zewnętrzny

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments