Przebudowa dróg powiatowych w gminie Krasne i Jednorożec zakończona.

Powiat Przasnyski poinformował, że zrealizował roboty budowlane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w latach 2019 – 2020 w ramach zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej miejscowości gminnych w ramach powiatowej sieci drogowej.

 

W ramach robót wykonano:

a) Przebudowa DP 1208W Gołymin – Łukowo – Mosaki – Krasne na odcinku o dł. 2530 mb,

b) Przebudowa DP 3236W Jednorożec – Kuchny – Płoniawy Bramura na odcinku o dł. 792 mb”.

Kwota pozyskanego dofinansowania na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 11 grudnia 2019 r. zawartej z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem: 2 063 846,00 zł.

Celem projektu było podniesienie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1208W klasy Z, tj. uzyskanie szerokości jezdni 6 mb, szerokości poboczy 1,25 mb, obciążenia nawierzchni 110 kN na oś, odwodnienie drogi poprzez renowację rowów przydrożnych, odbudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wymianę oznakowania pionowego, a dla drogi powiatowej nr 3236W wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej, wyznaczenie po stronie prawej pasa ruchu dla rowerów, wykonanie pobocza gruntowego po stronie prawej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, co w istotnym stopniu wpłynęło na komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Efektem realizacji zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, co przyczyniło się do ograniczenia do minimum poziomu ryzyka zagrożeń wypadkami drogowymi. Po przebudowie na odcinku drogi powiatowej nr 1208W zostało uzupełnione i wymienione na jednorodne oznakowanie pionowe, natomiast na odcinku drogi powiatowej nr 3236W zostało odtworzone oznakowanie poziome. Ułożenie warstwy ścieralnej przyczyniło się do podniesienia m.in. szczelności nawierzchni, zmniejszenia hałasu.

Poprawa stanu dróg wpłynęła również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Przasnyskiego.

Koszt realizacji zadania to 2 800 391,87 zł.

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments