Przasnyszanin dr Andrzej Biały weźmie udział w międzynarodowych konferencjach

Dr Andrzej Biały wkrótce weźmie udział w dwóch Międzynarodowych Konferencjach Naukowych. Pierwsza – ,,Polacy na Białorusi…” odbędzie się w Polsce, druga poświęcona historii Mohylewa – na Białorusi.

 

Cykliczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,, Polacy na Białorusi…” dotychczas  odbywała  się w budynku Konsulatu Generalnego RP w Grodnie. Uczestniczyło w niej 30 czołowych badaczy problematyki polskiej na Białorusi, wśród nich dr Andrzej Biały. Ze względu na sytuację międzynarodową w tym roku VII konferencja odbędzie się w Polsce. Tematem będzie: Oświata polska na terytorium obecnej Białorusi na tle sytuacji szkolnictwa polskiego na Litwie i Ukrainie. Przasnyszanin wystąpi z referatem pt: Oświata polska w BSRS w latach 1921-1937. Powstanie, funkcjonowanie, likwidacja.

Drugie ze wspomnianych wydarzeń to ХІІI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Praktyczna „Historia Mohylewa: przeszłość i teraźniejszość”, poświęcona Rokowi Pokoju i Stworzenia. Odbędzie się 29 – 30 czerwca 2023 r. w Mohylewie. Temat wystąpienie dr Andrzeja Białego to: Polityka Władzy Sowieckiej wobec polskiej mniejszości narodowej na terytorium Okręgu Mohylowskiego w 20 latach dwudziestego XX wieku.

 

– W tym miesiącu do wydawnictwa ,,Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie będą oddane ,,Porównanie działalności ludzi pozytywizmu Stanisława Chełchowskiego z Mazowsza (Polska) z Edwardem Woyniłłowiczem z Ziemi Mińskiej (Białoruś)”, „Upaństwowienie majątków i ziemi na Białorusi Sowieckiej na podstawie aktów dotyczących nacjonalizacji”. W ubiegłym tygodniu otrzymałem tom Myśl Ludowa nr 14/2022 , Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego, gdzie znajduje się mój artykuł: ,,I Wszchbiałoruski Zjazd Chłopów w Mińsku 8 luty – 3 marca 1926 roku. Przygotowania – przebieg – uchwały s. 41-55 Warszawa 2022’’ – relacjonuje nam swoją działalność dr Andrzej Biały.

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments