Przasnysz wprowadził górne stawki za odbiór śmieci od firm i instytucji.

Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, które wejdą w życie wraz z nowym rokiem, mają na celu chronić właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji, placówek oświatowych, itp.), położonych w granicach administracyjnych miasta Przasnysz przed ewentualną pazernością firm odbierających odpady. Pomogą ustrzec przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

 

1 stycznia 2021 r. położone w Przasnyszu nieruchomości, na których nie mieszkają ludzie, „wypadną” z miejskiego systemu gospodarki odpadami. MZGKiM nie będzie już odbierał śmieci z takich posesji „z automatu” za pośrednictwem urzędu miasta, ale dopiero po zawarciu umowy. Oczywiście właściciele nie będą zmuszani do nawiązania współpracy z miejską spółką. Będą mogli wybrać inną firmę, która zajmie się odbiorem odpadów z ich posesji.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu 24 listopada radni 10 głosami „za” przy 4 głosach wstrzymujących poparli wprowadzenie górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości, którzy po 1 stycznia nie będą obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Przasnysz.

Maksymalne stawki za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych realizowane na podstawie zawartych umów (w przypadku prowadzenia obowiązkowej segregacji śmieci) mogą wynieść:

1) pojemnik/worek o pojemności do 120 l – 32,00 zł brutto,

2) pojemnik o pojemności 240 l – 64,00 zł brutto,

3) pojemnik o pojemności 1 100 l – 256,00 zł brutto,

4) pojemnik o pojemności 7 000 l – 1 409,00 zł brutto.

 

W przypadku jeśli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, maksymalne stawki wyniosą dwukrotność opłat za śmieci segregowane:

1) pojemnik / worek o pojemności do 120 l – 64,00 zł brutto,

2) pojemnik o pojemności 240 l – 128,00 zł brutto,

3) pojemnik o pojemności 1 100 l – 512,00 zł brutto,

4) pojemnik o pojemności 7 000 l – 2 818,00 zł brutto.

Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych chronią właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (firm, instytucji, placówek oświatowych, itp.), położonych w granicach administracyjnych gminy miejskiej Przasnysz przed nieuzasadnionym wzrostem cen dyktowanych przez przedsiębiorców świadczących usługi w tym zakresie.

Dany przedsiębiorca odbierający odpady dla zachowania konkurencyjności może regulować ceny usług na podstawie ponoszonych kosztów, ale nie może przekroczyć górnych pułapów opłat określonych w uchwale, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments