Przasnysz przystępuje do Związku Miast Polskich!

Rada Miejska w Przasnyszu jednogłośnie podjęła uchwałę o wstąpieniu grodu nad Węgierką do Związku Miast Polskich. Zdaniem burmistrza, przystąpienie do liczącej kilkuset członków organizacji pozwoli nam skuteczniej zmagać się z problemami, z którymi borykają się inne samorządy. Należą do nich m.in. problemy z gospodarką odpadami, zbyt niska subwencja oświatowa lub kurczące się dochody własne.

 

To właśnie eksperci ze Związku Miast Polskich wspomagają obecnie Przasnysz w walce o grant ogromnej wartości pochodzący z funduszy norweskich. Organizacja ta posiada również doradców wyspecjalizowanych w dziedzinie prawa, którzy pomagają samorządom w sądowym starciu z niepublicznymi przedszkolami. Jeśli dzięki ich radom Przasnysz uniknie przegrania procesów wytoczonych w poprzednich kadencjach, zaoszczędzimy miliony. O sądowych bataliach z niepublicznymi przedszkolami pisaliśmy m.in. tu:

Właściciele niepublicznych przedszkoli domagają się od Miasta Przasnysz zapłaty ponad 6 milionów zł

Roczny koszt członkostwa w ZMP wyniesie 0,30 zł od mieszkańca, co obciąży budżet Przasnysza na sumę wynoszącą około 5 tys. zł, a wystąpić ze związku można podejmując stosowną uchwałę. Członkiem skupiającej około 320 miast organizacji jest m.in. Ciechanów, a tamtejszy prezydent Krzysztof Kosiński jest jej sekretarzem.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej, która od lat 90. XX wieku współtworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Misją ZMP jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. ZMP współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia usług publicznych najwyższej jakości.

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments