Przasnysz. Nabór zgłoszeń do programu “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Miasto Przasnysz planuje w 2019 r. złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o sfinansowanie odzysku / unieszkodliwienia odpadów:

– folii rolniczej,

– siatki do owijania balotów,

– sznurka do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag,

w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym w terminie do dnia 28 października 2019 r. (poniedziałek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie miasta Przasnysz mogą zgłaszać się do udziału w programie. Karty zgłoszeń należy składać w formie pisemnej na Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Przasnysz, z/s ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz lub przesłać pocztą pod wskazany adres (decyduje data stempla pocztowego).

Realizacja programu na terenie Przasnysza będzie uzależniona od uzyskania dotacji. Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym dlatego też uczestnicy programu będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady w terminie i do miejsca zbiórki wskazanego przez Miasto Przasnysz.

Wszelkie pytania proszę kierować pod nr tel.: (29) 756 49 16 lub (29) 756 49 32.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments