Przasnysz. Miasto poszukuje urzędnika

Burmistrz Przasnysza ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Poszukiwany jest inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Przasnysz.

 

Miasto oferuje etat na umowę o pracę. Stanowisko znajduje się na 3. piętrze budynku UM.

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe w zakresie: budownictwo, inżynieria środowiska lub pokrewne,
  • co najmniej 3-letni staż pracy w przygotowaniu i realizacji procesów

 

Do zadań wykonywanych na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie propozycji i materiałów do  budżetu  miasta w zakresie planowanych inwestycji i remontów, opracowywanie projektów umów oraz sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji, kontrola bieżąca oraz koordynacja przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo – finansowym zawartych umów, weryfikacja kosztów oraz uruchamianie ich płatności, rozliczanie finansowo – rzeczowe, przygotowywanie informacji do wniosków o dofinansowanie, rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, monitorowanie ważności uzyskanych pozwoleń na budowę itp.

Dokumenty można składać do 4 sierpnia. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Przasnyszu.

 

ren

guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Konował
Konował
1 miesiąc temu

Kto był na tym stanowisku?

Que
Que
1 miesiąc temu

Zobaczymy, z której strony ziomal/ziomalka to będzie. Okaże się.

Ait
Ait
1 miesiąc temu

Sztuczne konkursy

kolo
kolo
1 miesiąc temu

To jest kobyła nie stanowisko. Idiota albo desperat to kupi.