Przasnyskie starostwo aktywnie poszukuje nowych inwestorów.

Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy i lokowania nowych inwestycji na terenie naszego powiatu, to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed samorządem powiatu przasnyskiego. Dlatego też w ostatnim  czasie Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski zwrócił się do krajowych instytucji wsparcia i otoczenia biznesu z propozycją zintensyfikowania współpracy w zakresie promocji terenów inwestycyjnych powiatu przasnyskiego i pozyskiwania nowych inwestorów krajowych i zagranicznych, których bardzo potrzebuje nasz region.

Bez pomocy wyspecjalizowanych instytucji centralnych, powiat ma ograniczone możliwości dotarcia do potencjalnych inwestorów, dlatego liczymy na wsparcie naszych działań przez podmioty takie jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Polski Fundusz Rozwoju.

30 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która de facto przekształciła teren całej Polski w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto istniejące SSE oraz obszary powiatów zostały przypisane terytorialnie do poszczególnych spółek strefowych. Zgodnie z nowymi przepisami, Specjalna Strefa Ekonomiczna położona na ternie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie, stanowiąca uprzednio teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podlega obecnie pod Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną z siedzibą w Olsztynie.

Z powyższą zmianą powiat wiąże spore nadzieje na dobrą współpracę i aktywne zaangażowanie się nowej spółki w pozyskiwanie inwestorów. Prowadziliśmy już pierwsze rozmowy z władzami WMSEE, a jej przedstawiciele wzięli udział w konferencji samorządowej w Krzynowłodze Małej.

Co oferujemy w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej

W Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie oferujemy obecnie działki inwestycyjne zlokalizowane w dwóch obszarach:

– Specjalnej Strefie Ekonomicznej, znajdującej się obecnie w zarządzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 69 działek – łącznie 41,1793 ha;

– pozostałym obszarze inwestycyjnym – 61 działek – łącznie 55,2735 ha.

Ponadto w ostatnim czasie Politechnika Warszawska wykupiła 76,6339 ha gruntów przeznaczonych pod działalność lotniczą (obecne lądowisko). Zakup ten wiąże się z realizacją przez PW projektu Terenowego Poligonu Doświadczalno – Wdrożeniowego.  W oparciu o zakupione lądowisko, władze uczelni planują wybudowanie budynku zaplecza laboratoryjno – warsztatowego, gdzie będą prowadzone badania z dziedziny lekkiego lotnictwa, bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) do celów wsparcia m.in. rolnictwa, leśnictwa, nowoczesnych technologii materiałowych czy monitorowania przestrzeni powietrznej.

Projekt otrzymał już dofinansowanie unijne i rozpoczęła się jego realizacja. W przyszłości umożliwi on rozwój przasnyskiego lądowiska – przekształcenie go w lotnisko użytku publicznego wraz z betonowym pasem startowym i zapleczem, a także pozwoli na uruchomienie kursów na pilota i mechanika lotniczego. Umożliwi również zaangażowanie na terenie powiatu światowych koncernów przemysłowych i badawczo-rozwojowych, współpracujących już z Politechniką, jak np. Airbus, Lockheed Martin czy General Electric.

Strefa pod Przasnyszem została także finalistą ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

Powiat Przasnyski posiada również atrakcyjnie położone działki przeznaczone pod zabudowę usługową (3 ha) i mieszkaniową (1,4 ha), które mogą być zapleczem dla inwestorów rozważających lokalizację swoich firm na obszarze Przasnyskiej Strefy Gospodarczej.

 Podstrefa PSG w Chorzelach

Powiat przasnyski oferuje również atrakcyjne tereny położone w podstrefie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej
w Chorzelach, gdzie już 94 ha wykupiła spółka Kronospan (zadeklarowane inwestycje na 2 mld PLN).

Powiat oferuje tu 2 obszary inwestycyjne:

– 10 działek o pow. ok.18,8 ha zlokalizowanych na terenie Podstrefy PSG,

– 13 działek o pow. ok. 33 ha zlokalizowanych przy budowanej obwodnicy miasta Chorzele, przeznaczonych pod działalność przemysłowo – składowo – usługową.

Strefa gospodarcza w Chorzelach w 2016 r. została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

 Atuty inwestycyjne terenów inwestycyjnych Powiatu Przasnyskiego:
 • uregulowany stan prawny nieruchomości;
 • zrealizowane uzbrojenie terenu;
 • bocznica kolejowa na terenie Podstrefy PSG w Chorzelach;
 • dobre położenie geograficzne – niewielka odległość od Warszawy, Olsztyna, Płocka;
 • dostępność niezagospodarowanej siły roboczej o wysokich kwalifikacjach;
 • stały wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw, jako potencjalnych kooperantów oraz odbiorców towarów i usług;
 • dynamiczny wzrost produkcji i eksportu oraz zatrudnienia w dużych firmach przemysłowych i usługowych – fakty potwierdzające trwałość lokalizacji ich działalności w powiecie przasnyskim (KROSS, BELL, ABB);
 • dobry system komunikacyjny (w tym możliwość komunikacji lotniczej);
 • tereny w Sierakowie sąsiadują z terenem przeznaczonym pod lądowisko trawiaste oraz obiekty i urządzenia transportu lotniczego;
 • nowoczesna baza opieki zdrowotnej zlokalizowana w m. Przasnysz (bardzo dobrze wyposażony szpital powiatowy);
 • wysoki standard bazy edukacyjnej (szkoły średnie, pomaturalne oraz wyższe) i możliwość kształcenia zgodnie
  z potrzebami gospodarki;
 • gotowość do współpracy z potencjalnymi inwestorami Powiatu Przasnyskiego doświadczonego w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w zakresie planowania i realizacji inwestycji, a w szczególności
  w zakresie prac geodezyjnych, czynności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych, współpracy
  w naborze i kształceniu pracowników oraz rozbudowie infrastruktury towarzyszącej;
 • czyste ekologicznie, malownicze tereny – jako miejsce wypoczynku;
 • Zaplecze rekreacyjne (m.in. nowe hale sportowe, basen).

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments