Przasnyskie podstawówki modernizują kuchnie i jadalnie. Czas nagli, bo od września zamiana przepisów

Dotychczasowe przepisy dotyczące stołówek szkolnych mówiły o tym, że szkoła może zorganizować stołówkę, ale nie było to obligatoryjne. Znowelizowana ustawa od 1 września 2022 r. wprowadziła obowiązek wydawania obiadów i posiadania stołówki, który będzie dotyczył wszystkich szkół podstawowych. Aby sprostać wymogom, przasnyskie placówki podczas wakacyjnej przerwy w pocie czoła modernizują kuchnie i miejsca spożywania posiłków.

 

Od nowego roku szkolnego 2022/23 podstawówki będą miały ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom, czyli obiadu na stołówce. W tym celu już kilka lat temu uruchomiono rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który jest przeznaczony dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe.  W ramach trzeciego modułu programu „Posiłek w szkole i w domu” można było ubiegać się o środki na poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub ich doposażenie oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

 

Burmistrz poinformował, że szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest miasto Przasnysz, przedłożyły wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu trzeciego wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 232.800,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu przy ul. Żwirki i Wigury 4 przedłożyła wniosek o udzielenie wsparcia na kwotę 34.300,00 zł, w tym kwota wnioskowana z rządowego programu w wysokości 25.000,00 zł. Wniosek obejmuje zakup wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tj. zakup stołów i krzeseł.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu przedłożyła wniosek o udzielenie wsparcia na kwotę 100.000,00 zł, w tym kwota wnioskowana z rządowego programu w wysokości 80.000,00 zł. W kalkulacji kosztów zadania szkoła zaplanowała wymianę instalacji elektrycznej na kuchni oraz remont kuchni i zaplecza kuchennego.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Orlika 48 w Przasnyszu przedłożyła wniosek o udzielenie wsparcia na kwotę 98.500,00 zł, w tym kwota wnioskowana z rządowego programu w wysokości 78.800,00 zł. Zgodnie z wnioskiem szkoła dokona wymiany instalacji elektrycznej na kuchni i jadalni oraz zostanie przeprowadzony remont kuchni.

Modernizacja stołówek szkolnych oraz zakup wyposażenia planowany jest w lipcu i sierpniu 2022 r. Organ prowadzący, czyli samorząd miejski w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, udzieli wkładu własnego  w wysokości co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania.

 

M.Jabłońska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments