PRZASNYSKIE KONFLIKTY ZNALAZŁY SWOJE MIEJSCE W NAUKOWYM OPRACOWANIU

Poniżej prezentujemy treść maila jaki otrzymaliśmy dziś od pana Andrzeja.

Dzień dobry. Natknąłem się wczoraj w internecie na  bardzo ciekawą, fragmentami szokującą publikację zawierającą studium przypadku Przasnysza i lokalnych konfliktów, animozji, które zdecydowanie naszemu miastu nie służą. Zachęcam Państwa do lektury poniższych fragmentów oraz całości opracowania pt. „Rozwój lokalny w turbulentnym otoczeniu: mazowieckie samorządy wobec wyzwań adaptacyjności” przygotowanego i wydanego pod redakcją naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego Doroty Celińskiej-Janowicz, Adama Płoszaja w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego pt. „Rola samorządu  w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych”.

 

Oto fragment raportu dot. Przasnysza:

 

… o konfliktach…

…„Zidentyfikowano również dwa konflikty o charakterze międzyinstytucjonalnym. Pierwszy dotyczy wybudowania basenu przez Starostwo Powiatowe w mieście Chorzele, a nie, jak oczekiwano, w Przasnyszu, który –choć jest większym miastem takiego obiektu nie posiada. W rzeczywistości powiat nie miał możliwości finansowania basenu w Przasnyszu, lecz tylko w gminie wiejskiej, a próby pozyskania środków na ten cel we wcześniejszych konkursach nie udawały się, m.in. z takiego powodu, że UM złożył konkurencyjne projekty (rewitalizacja kolei wąskotorowej). Ten konflikt należałoby raczej nazwać nieporozumieniem wynikającym z niedostatecznego informowania mieszkańców o możliwościach finansowania tego typu inwestycji przez powiat (Starosta, 2014, ID SP, ID UM). Opisana sytuacja odbiła się echem nie tylko w mediach lokalnych, lecz także w prasie ogólnopolskiej: O co jednak naprawdę chodzi w Przasnyszu, to o basen pływacki, którego nie ma. W sprawie basenu starli się lokalni giganci: Zenon Szczepankowski, od 16 lat starosta przasnyski w barwach PSL, z Waldemarem Trochimiukiem z PO, od ośmiu lat burmistrzem miasta. Obaj startują znowu w 2014 r. Spór znany jest w okolicy jako „Cesarz kontra Baca” i uchodzi za manifestację szorstkiej przyjaźni silnych osobowości (Kołodziejczyk, 2014).

Druga sytuacja konfliktowa zaobserwowana w trakcie badań polega na napięciu i braku współpracy między Urzędem Miasta Przasnysz a Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Towarzystwo, które  jest założycielem Muzeum Historycznego w Przasnyszu, zostało poproszone o zmianę adresu (obecnie wykorzystuje ono adres Muzeum – Rynek 1, lecz nie korzysta z pomieszczeń i urządzeń), od tego bowiem uzależnione jest wspieranie zgłaszanych przez nie projektów (ID TPZP). Wydaje się, że u podłoża tego konfliktu mogą tkwić osobiste animozje lub przekonania ideologiczne, jednak nie było to szczegółowo analizowane w ramach tego badania”…

…o Strefie Gospodarczej w Sierakowie i Rynku w Przasnyszu…

…”Wśród ważnych inwestycji trzeba wymienić powstanie w 2012 roku Przasnyskiej Strefy Gospodarczej z częścią stanowiącą Podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁO-SAN. Mimo że strefa leży poza granicami miasta, w obrębie wiejskiej gminy obwarzankowej, i mimo że dość wolno się rozwija, może mieć istotny wpływ na przyszły rozwój Przasnysza (potencjalnie  większy niż sztandarowy projekt rewitalizacji UM)….”

Adaptacyjność na poziomie lokalnym – studium przypadku Przasnysza                       

Autor: Agnieszka Olechnicka Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski

Całe opracowanie dotyczące Przasnysza można znaleźć pod linkiem http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/5321/raport_jst_2015.pdf” .


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments