Przasnyski szpital chce przebudować zespół gazowo redukcyjno – pomiarowy. Ogłoszono przetarg

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ogłosił przetarg na realizację zadania pod nazwą „Budowa zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego o przepustowości Q=160Nm3/h zabudowanego na przyłączu PEdn63m”.

 

– Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową sieci gazowej, przyłącza i stacji gazowej pomiarowej średniego ciśnienia, od istniejącego rurociągu średniego ciśnienia w Przasnyszu w ulicy Sadowej do działki nr 268/43, 268/45 w obrębie ewidencyjnym 0001 Miasta Przasnysz – informuje przasnyski szpital.

Przedsiębiorcy, którzy chcą wykonać inwestycję muszą swoje dokumenty aplikacyjne złożyć do 15 marca 2024 roku do godz. 10.00.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu nie wymaga wpłacenia wadium, jednakże stawia warunki, które będą brane pod uwagę podczas oceniania złożonych ofert.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 70.000,00 złotych
  • zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełnia warunek, jeżeli:

– Wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej trzy roboty budowlane o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia polegającej na budowie sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem gazowym i punktem pomiarowym dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

– Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych. Funkcję kierownika budowy pełnić ma osoba z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w zakresie sieci gazowych.

Zadanie musi być wykonane do 15 kwietnia 2024 roku.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
13 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Gość
Gość
2 miesięcy temu

Niech lepiej pan dyrektor ściągnie lekarzy specjalistów bo wstyd żeby nie było nawet okulisty w powiatowym szpitalu

Lubię to
Lubię to
2 miesięcy temu
Reply to  Gość

Taki jesteś mądry to ściągnij tych specjalistów ,a kto przyjdzie pracować do wyludniajacego się miasta

Gość
Gość
2 miesięcy temu
Reply to  Lubię to

Ja za stołek dyrektora pensji nie biorę,a dyrektor od tego jest a i starosta też bo szpital podlega pod powiat

człowiek
człowiek
2 miesięcy temu
Reply to  Lubię to

To niech nie zatrudniają po znajomości ani z rodzin tylko konkretnych lekarzy to jest szpital a nie sanatorium , powinni pomagać i leczyć chorych ludzi się nie na sprzętach sprzed 60 lat🤣🤣🤣

Kevin
Kevin
2 miesięcy temu
Reply to  Gość

Dobrego ortopedy już się pozbywają zamiast zatrudniać nowych to ubywa. Niedługo w tym szpitalu będzie działała tylko szatnia i szlabany do parkingu.

Kazio
Kazio
2 miesięcy temu

Ten stan nie przeszkadza, aby jeszcze doinwestować szpital. Przyszłościowy właściciel, po prywatyzacji będzie bardziej zadowolony i wdzięczny.

Ignacy
Ignacy
2 miesięcy temu
Reply to  Kazio

Lepszy prywatny a dobrze leczący niż państwowa umieralnia.

Kazio
Kazio
2 miesięcy temu
Reply to  Ignacy

Pewnie tak

Tomek
Tomek
2 miesięcy temu

Tu 70 tysięcy dyrektor 20 tysięcy lady wydatek a na oddziałach łószka się zabiera gdzie są radni i burmistrz jak tak będziemy gospodarzyć to niedługo szpital padnie jak my pacjenci będziemy zmuszeni umierać albo tułać się po Polsce a może dyrektorowi zmniejszyć wypłatę to nauczy się myslec a nie tylko brać kasę i dupsko w fotel i niszczyć to co pęknę było na naszym terenie. Atak dobrze slynol szpital zlekazy .

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
2 miesięcy temu
Reply to  Tomek

łószka?

O żesz ku*wa…

Tomek
Tomek
2 miesięcy temu

człowiek
człowiek
2 miesięcy temu

Niech zajmą się żeby sprowadzić solidnych specjalistów, okulistów chociaż trzech , onkolodzy , a nie leczą lekarze z PRL-u do tego na starym sprzęcie , nie dziwię się że chorzy wybierają inne szpitale przynajmniej tam mają podejście do chorych, sprzęt super, i opiekę pierwszo rzędną

Click
Click
2 miesięcy temu

Prezent od Makowskiego dla Gajdy?