Przasnyska Policja prowadzi poszukiwania 15-letniego Oskara Mroza

Przasnyscy policjanci prowadzą poszukiwania opiekuńcze 15 – letniego Oskara Mroza, który 3 listopada 2023 roku samowolnie oddalił się z miejsca zamieszkania.

 

Oskar Mróz ma 15 lat i samowolnie oddalił się z miejsca zamieszkania.

„W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu 15-latka lub ustalenia jego miejsca pobytu, mundurowi proszą o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Przasnyszu telefon 47 70 482 00 (dyżurny jednostki), lub pod numerem alarmowym 112” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu.

***

Poszukiwania opiekuńcze to poszukiwania zaginionych osób małoletnich i nieletnich podejmowanych w sytuacjach wskazanych w Zarządzeniu Nr 48 Komendanta Głównego Policji z 2018 roku.

Zgodnie z treścią Zarządzenia poszukiwanie opiekuńcze to „poszukiwanie osoby małoletniej i nieletniej prowadzone w związku z:

  • decyzją sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym lub innej wskazanej placówce, zawierającą zlecenie lub polecenie wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773), zwanej dalej „UPN”,
  • samowolnym oddaleniem się nieletniego ze schroniska dla nieletnich lub zakładu poprawczego albo innej placówki, w której nieletni był umieszczony na mocy decyzji sądu rodzinnego albo z niepowrotem nieletniego tam przebywającego z przepustki lub urlopu w wyznaczonym terminie,
  • samowolnym oddaleniem się małoletniego w wieku od 14 lat z domu rodzinnego, placówki opiekuńczo wychowawczej, młodzieżowego ośrodka socjoterapii lub innej tego typu placówki zapewniającej pieczę zastępczą albo nie powracających z przepustek do tych ośrodków i placówek.”

 

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments