Przasnyscy policjanci o terroryzmie i handlu ludźmi

Ciekawe spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu. Uczniowie szkoły spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu: nadkomisarz  Ewą Nowak, sierżantem sztabowym Andrzejem Mikulskim, starszym sierżantem Adamem Pniewskim.

Na zajęciach uczniowie zostali zapoznani z  tematyką dotyczącą terroryzmu i handlu ludźmi.  Nadkomisarz Ewa Nowak ostrzegła młodzież przed niebezpiecznymi zachowaniami osób i sytuacjami, np. pozostawionymi bez opieki paczkami, torbami, samochodami – furgonetkami, parkującymi w nietypowych miejscach. Poinformowała również o zasadach powiadamiania służb obiektu lub policji w przypadku zauważenia podejrzanych zachowań. Według zasad bezpieczeństwa dzwoniąc po pomoc należy podać: rodzaj zagrożenia, miejsce, informacje o  zagrożeniu życia  i zdrowia, liczbę i opis wyglądu napastników, rodzaj broni oraz swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Należy pamiętać  aby nie powodować paniki, wyciszyć telefon i słuchawki, zwracać uwagę na alarmy i oznaczenia ewakuacyjne.

 

Druga części lekcji dotyczyła nasilającego się w ostatnich latach zjawiska handlu ludźmi. Przestępstwo to ma bardzo często  charakter transgraniczny. Specyfika położenia Polski polega na tym, że jest ona jednocześnie krajem pochodzenia ofiar wykorzystywanych w innych krajach Europy , docelowym miejscem dla ofiar, przede wszystkim z krajów Wschodniej Europy i Azji oraz tranzytu ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej. Potencjalne ofiary handlu ludźmi to osoby małoletnie i kobiety, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, poszukujące pracy za granicą, bez znajomości języka, prawa i kultury kraju, w którym się znalazły.

W Polsce zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi zajmują się następujące instytucje: Policja, Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi oraz Ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi.

Na koniec spotkania nadkomisarz Ewa Nowak poinformowała jak działają handlarze żywym towarem: uzależniają ofiarę przez uwikłanie w „dług” za załatwienie pracy, zakwaterowanie, pokrycie kosztów podróży. Stosują przemoc fizyczną, a także przemoc seksualną, odurzają narkotykami, dokonują kompromitujących nagrań, ograniczają wolność, wykorzystują niewiedzę o przepisach prawa i brak znajomości języka lub kultury danego kraju.

Źródło KPP Przasnysz LO KEN
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments