PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ KAPITUŁY MEDALU STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO – NAGRODZENI

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA  KOMISJI KONKURSOWEJ KAPITUŁY MEDALU STANISŁAWA OSTOJA-KOTKOWSKIEGO

W dniu 4 grudnia 2012 roku w siedzibie Miejskiego Domu Kultury odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, na którym po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur Kapituła zdecydowała, że laureatami Medalu za rok 2012 zostali:

1. w kategorii     Twórca Uznany          -dr hab. Krzysztof Wróblewski
2. w kategorii     Debiut                      -Stowarzyszenie „Młodzi w Regionie”
3. w kategorii     Medal Honorowy         -dr Waldemar  Krzyżewski

Skład Kapituły:
Kanclerz            –    dr Radosław Waleszczak
Przewodniczący Komisji Konkursowych        –    Krzysztof Gadomski
Sekretarz Kapituły            –    Ewa Łukasiak
Ekspert Kapituły            –    Krzysztof Miecznikowski

Komisja obradowała w składzie poszerzonym o  dotychczasowych laureatów Medalu w kategorii Twórca Uznany.

NAGRODZENI:

W kategorii: DEBIUT

Stowarzyszenie „Młodzi w Regionie”  –  powstało na początku 2010 roku. Po formalnym posiedzeniu, które obyło się w auli LO im. KEN w Przasnyszu, zarejestrowało swoją działalność w Krajowym Rejestrze Sądowym kilka miesięcy później. Młodzi ludzie stawiają sobie za cel aktywizację lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, biorąc pod uwagę skalę projektu oraz wiek osób zaangażowanych w jego realizację.

Organizację tworzą młodzi ludzie z powiatu przasnyskiego, ciechanowskiego i makowskiego. Aktualnie Stowarzyszenie skupia formalnie 60 osób w wieku od 18 do 27 lat.

Celem „Młodych w Regionie” jest działalność na rzecz regionu i jego mieszkańców. Poprzez szereg inicjatyw o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym, integracyjnym czy charytatywnym Stowarzyszenie zamierza wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom młodych ludzi z Przasnysza, Ciechanowa, Makowa i mniejszych miejscowości regionu. Statutowa działalność „Młodych w Regionie” obejmuje organizację koncertów, turniejów, debat, spotkań z ciekawymi ludźmi, a także wyjazdów turystycznych – dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami z całej Polski.

„Młodzi w Regionie” to nowoczesna organizacja, w pełni korzystająca ze środków i możliwości, jakie daje współczesna technika. Stowarzyszenie dysponuje własną platformą internetową, umożliwiającą członkom pozostawanie w stałym kontakcie, wymianę pomysłów i wspólne opracowywanie wszystkich projektów.

„Młodzi w Regionie” są niezależną organizacją społeczną, niezwiązaną z jakąkolwiek opcją polityczną, urzędem czy firmą. Statut Stowarzyszenia nie przewiduje działalności zarobkowej. Znaczną część członków organizacji stanowią osoby związane w latach 2004-2010 z lokalnym Radiem Przasnysz.

Do grudnia 2012 roku „Młodzi w Regionie” przeprowadzili ponad 50 inicjatyw społecznych, angażują się także czynnie w ważne sprawy naszego regionu, jak choćby obrona Sądu w Przasnyszu, Punktu Krwiodawstwa, stworzenie Skate Parku w Ciechanowie, czy głośny sprzeciw wobec GMO. Członkowie Stowarzyszenia reprezentują także nasz region podczas prestiżowych konferencji, spotkań młodzieży, czy podczas prac nad ustawą o stowarzyszeniach w Pałacu Prezydenckim. Najwięcej inicjatyw, bo blisko 40 zostało przeprowadzone w samym Przasnyszu, 6 w Ciechanowie oraz 4 w Makowie Mazowieckim.

Pod koniec roku 2012 Stowarzyszenie doszło do statystycznego poziomu jednej inicjatywy na tydzień przeprowadzonej w naszym regionie. To więcej niż wszystkie stowarzyszenia z całego regionu w ciągu 12 miesięcy. Jesteśmy z tego dumni, bo taki postawiliśmy sobie cel, a rok 2013 zapowiada się jeszcze owocnej.

W kategorii: Twórca Uznany 

Krzysztof Wróblewski – urodzony w Przasnyszu polski malarz, dr hab. sztuki.

            Artysta poprzez miejsce urodzenia i miłość do przasnyskiej ziemi często wraca do swoich korzeni, gdzie czerpie energie do pracy artystycznej i pedagogicznej. Prezentował swoje prace malarskie w Muzeum Historycznym w Przasnyszu w 2005 r. Napisał jeden z rozdziałów do książki prezentującej twórczość i postać Andrzeja Staszewskiego pt. „Poeta pędzla i dłuta” oraz zaprojektował okładkę.

Krzysztof Wróblewski ukończył szkołę podstawową w Ulatowie Adamach /1978/ i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie /1982/. W altach 1982-1987 studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni Kazimierza Ostrowskiego. W 1995 r. doktoryzował się i habilitował w 2004 r.w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki  w Gdańsku. Od 1989 roku pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Jest Członkiem  Rady Wydziału tejże uczelni. W latach 1995-2003 współtworzył galerię koło w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem monumentalnym w przestrzeni publicznej. Od 2000 roku realizuje projekt Obrzeża. Wystawia od 1986 r. wystawia w galerii BWA Sopocie. Współpracuje z galeria Milano w Warszawie. Prace artysty znajdują się w zbiorach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m.in. w Autralii, Austrii, Holandii, Kanady, Niemczech i Szwajcarii.

Stypendia, nagrody:

  • 1988 – roczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki
  • 1990 – półroczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki
  • 1997 – wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa „Bielska Jesień”
  • 2002 – stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
  • 2002 – Srebrny Krzyż Zasługi
  • 2004 – stypendium Heimstiftung, Bremer Kunststipendium, Brema.

Krzysztof Wróblewski często przybywa w rodzinne strony, odwiedza przyjaciół i znajomych, a także rodzinę. Interesuje się przasnyską kulturą i wspiera ją swoim autorytetem. Jest artystą znanym i cenionym w świecie sztuki w Polsce i za granicą.

W kategorii: Medal Honorowy

Waldemar Krzyżewski doktor nauk weterynaryjnych, działacz społeczny, kolekcjoner, przedsiębiorca.

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu (matura 1972) i Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie (dyplom 1978). W 1994 uzyskał na Wydziale Weterynaryjnym SGGW stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie pracy Historia weterynarii Ziemi Przasnyskiej w XIX i XX wieku (promotor – prof. dr hab. Jan Tropiło).

Po odbyciu studiów odbył wstępny staż pracy w lecznicy dla zwierząt w Przasnyszu. Następnie pracował na stanowisku ordynatora lecznicy dla zwierząt w Krzynowłodze Małej (1978-1982). W listopadzie 1982 r. przeniesiony został na równorzędne stanowisko do lecznicy dla zwierząt w Przasnyszu (pracował tam do 1989 r.). W latach 1989-1990 sprawował urząd Naczelnika Miasta Przasnysza, następnie przez cztery lata był radnym miejskim w Przasnyszu i przewodniczącym Komisji Rolnictwa RM. Od 1990 r. prowadzi prywatną praktykę lekarsko-weterynaryjną. Jest właścicielem przedsiębiorstwa zaopatrującego rolników w nawozy, pasze dla zwierząt i sprzęt.

Od 1981  r. członek NSZZ Solidarność i przewodniczący komisji zakładowej.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w latach 1986-1991 i 2001-2011(obecnie członek Zarządu TPZP). Inicjator budowy wielu pomników w Przasnyszu i okolicach, współtwórca Galerii Św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000), właściciel prywatnego Muzeum Weterynarii. Wydał Listy z Syberii (1997). W 2004 odznaczony Srebrnym Krzyżem  Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej.

 

 


 

 

Sprawdź również

Komentarze są zamknięte, ale 1 | Trackbacks i Pingbacks są otwarte.