Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Ostrołęki.

29 stycznia 2021 roku Prokuratura Okręgowa w Łomży skierowała do Sądu Rejonowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi K., któremu zarzucono popełnienie czterech przestępstw związanych z nieprawidłowościami przy organizowaniu przetargów. Prokuratura zarzuca, że Łukasz K. działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego.  Włodarz nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

 

– Z ustaleń śledztwa wynika, iż Łukasz K., pełniąc funkcję Prezydenta Miasta Ostrołęka, w dniach 03 września 2019 roku, 25 września 2019 roku, 17 września 2019 roku oraz 8 listopada 2019 roku, w Ostrołęce, w związku z czynnościami w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie inwestycji „Budowa ulicy Majewskiego w Ostrołęce”, „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce” oraz inwestycji „Wymiany chodnika i nawierzchni ulicy Olimpijskiej w Ostrołęce”, gdzie jako kierownik zamawiającego, złożył oświadczenia, iż nie podlega wyłączeniu w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, albowiem nie pozostawał przed upływem trzech lat od wszczęcia przedmiotowych postępowań w stosunku zlecenia z wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia, podczas gdy faktycznie w dniu 10 grudnia 2018 roku zawarł w imieniu Miasta Ostrołęka z ubiegającym się o udzielenie zamówień Markiem T. umowę zlecenia na wykonanie czynności polegających na weryfikacji dokumentacji znajdującej się w Wydziale Inwestycji Miejskich, Wydziale Dróg, Wydziale Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat, a także wiedząc, iż Marek T. będąc prawomocnie skazany z art. 286 § 1 k.k. podlega wykluczeniu z przetargów, zaniechał działań zmierzających do weryfikacji karalności Marka T. i wykluczenia go z przetargów, po czym w dniach 12 września 2019 roku oraz 15 października 2019 roku zawarł jako Prezydent Miasta Ostrołęka umowę Markiem T. jako wykonawcą, na mocy której zlecił wykonawcy działającemu jako właściciel firmy TYSZMARK-POL MPBO wykonanie robót budowlanych w zakresie zadań inwestycyjnych „Budowa ulicy Majewskiego w Ostrołęce” oraz „Przebudowa ulicy Krańcowej w Ostrołęce – etap II część 2”. W przypadku dwóch pozostałych inwestycji do zawarcia umów nie doszło z uwagi na odrzucenie oferty Marka T. oraz unieważnienie jednego z postępowań przetargowych –  informuje łomżyńska prokuratura.

 

Łomżyńscy prokuratorzy ustalili także, iż Łukasz K. działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez wykonawcę Marka T. oraz na szkodę interesu publicznego, wyrażającego się w konieczności zapewnienia wiarygodności dokumentów w obrocie prawnym oraz zagwarantowaniu równych pozycji uczestnikom przetargów publicznych.

Łukasz K. w toku prowadzonego śledztwa nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec oskarżonego w toku śledztwa stosowane były środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 złotych oraz zakazu wykonywania czynności służbowych związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz miasta Ostrołęka.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments