Program współpracy z NGO – wyniki konsultacji programu

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Konsultacje rozpoczęły się 1 grudnia 2015 r. i trwały do 8 grudnia 2015 r. Ich formą było zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Przasnysz i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Do projektu Programu uwag nie zgłoszono.

Wójt Gminy Przasnysz

Grażyna Wróblewska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments