Prawnik radzi: Umowa gwarancji

Okazuje się, że spore wątpliwości wywołują uprawnienia nabywcy w związku z udzieloną na towar gwarancją. W przypadku poważnych wad, powtarzających się lub niedających się usunąć może nawet przysługiwać żądanie wymiany towaru na nowy, wolny od wad chociaż szczegóły, czy sposób realizacji uprawnień zależeć będzie od treści umowy gwarancji.

Pamiętać bowiem należy, że gwarancja jest niczym innym jak oświadczeniem woli gwaranta co do jakości towaru.

Gdy nic innego nie wynika z treści tej gwarancji, gwarant zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Oczywiście zobowiązanie takie istnieje tylko w gdy wady ujawnią się w okresie objętym gwarancją.

W praktyce wymiana towaru na nowy następuje w sytuacji masowości towaru i jego niewygórowanej ceny. W pozostałych wypadkach gwarant zwykle wybiera możliwość naprawy towaru i ma do tego prawo. On bowiem decyduje, czy naprawa ma uzasadnienie ekonomiczne lub czy jest możliwa z technicznego pkt widzenia. Nie mniej gdy naprawa będzie nieskuteczna uprawnienia z umowy gwarancji nie wygasają, a wręcz zbliżają do możliwości wymiany towaru na nowy wobec bezskuteczności działań podjętych przez gwaranta.

Skuteczna naprawa powodować będzie rozpoczęcie na nowo bieg terminu gwarancji odnośnie całej rzeczy, jeśli naprawa była istotna. W innym przypadku termin będzie biegł na nowo dla konkretnej części rzeczy naprawionej.  W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

W przypadku bezskuteczności działań związanych z wykonywaniem obowiązków przez gwaranta uprawnionemu zawsze przysługuje droga sądowa.


adw. Kamil Skwiot


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments