Pracowity początek stycznia dla żołnierzy 2. Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.

Pierwsze dni stycznia 2021 roku to w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu czas wytężonego zimowego szkolenia.

 

Na przykoszarowym pasie ćwiczeń przasnyscy żołnierze uczą się i doskonalą techniki wojskowego rzemiosła.

– Zajęcia w terenie to okazja do praktycznego nabycia doświadczeń przez nowo przybyłych żołnierzy, jak również sprawdzenie przyjętych na 2021 rok procedur działania. Ćwiczenie w drużynach, załogach czy plutonach ma za zadanie opanowanie umiejętności współdziałania pomiędzy poszczególnymi grupami zadaniowymi. Osobiście jestem zwolennikiem praktycznych zajęć w terenie, ze względu na większe oddanie realizmu prowadzonych działań. Ze względu na warunki atmosferyczne, zimową aurę i zmęczenie spowodowane wielogodzinnym treningiem żołnierzowi często towarzyszyć może zwiększony poziom rozkojarzenia, brak koncentracji i działanie polegające na rutynie i właśnie ten ostatni element chcemy szczególnie wyeliminować. W czasie realnych działań żołnierz nigdy nie będzie przebywał w komfortowych warunkach, a w takich jak chociażby dzisiaj przyjdzie realizować mu trudne zadania bojowe. Uważam, że nabycie umiejętności w zakresie działania w rejonie bezpośredniego oddziaływania przeciwnika, m.in. technik maskowania, skrytego poruszania się w terenie, czy też praktycznej pracy na wykorzystywanym sprzęcie jest niezbędne do skutecznego stawienia oporu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej. Połączenie czynników jakim jest: wiedza, doświadczenie i umiejętności jest kluczem do sukcesu! Apeluję do wszystkich o maksymalne zaangażowanie i wytrwałość, bo rozpoczynający się rok będzie szczególnie ukierunkowany na tego typu zamierzenia – podkreśla płk dypl. Bogusław Postek.

Każdego dnia żołnierze 2. Ośrodka Radioelektronicznego oprócz zaangażowania w zwalczanie skutków COVID-19, realizują szkolenie programowe oparte m.in. na zajęciach taktyczno-specjalnych, regulaminach i szkoleniu strzeleckim.

 

Źródło 2ORel
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments