Poznaj najlepszych rolników z powiatu przasnyskiego w 2019r.

Święto Plonów to czas, w którym należy złożyć podziękowania rolnikom i mieszkańcom wsi za trud i pracę, jaką wkładają w swoje gospodarstwa w ciągu całego roku. W związku z tym starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski postanowił uhonorować najlepszych rolników Powiatu Przasnyskiego pucharami i dyplomami. O wytypowanie rolników starosta zwrócił się do władz miast i gmin naszego powiatu.

Rolnikami roku 2019 zostali:

Z Miasta Przasnysz:

Państwo Ewa i Jarosław Stepnowscy, zam. Przasnysz. Państwo Ewa i Jarosław Stepnowscy wspólnie prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne. W 2009 r. gospodarstwo rolne o powierzchni 24 ha, wraz z 37 sztukami bydła przejęli od rodziców pana Jarosława. Gospodarstwo aktualnie posiada 43 ha własnych użytków rolnych oraz 21 ha gruntów dzierżawionych. Nastawione jest na produkcję mleka. Stado obecnie liczy ponad 100 szt. W gospodarstwie uprawiana jest kukurydza, zboża oraz są użytki zielone – łąki. Dzięki dofinansowaniom z UE Państwo Stepnowscy wybudowali oborę, silosy paszowe, magazyn na paszę oraz zakupili nowoczesny wydajniejszy sprzęt rolniczy. Zmodernizowali również stare budynki inwentarskie. W 2014 roku państwo Ewa i Jarosław Stepnowscy podjęli współpracę z firmą Schaumann, co zaowocowało znaczącą poprawą zdrowotności oraz wydajności krów. Od tego czasu wydajność cały czas rośnie i średnio wynosi ponad 9200 litrów. Mleko odbierane jest przez SM Mlekovita.

Państwo Joanna i Piotr Kowalscy, zam. Przasnysz. Państwo Joanna i Piotr Kowalscy wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne od 2003 r. Powierzchnia gospodarstwa obejmuje 30 ha łącznie z dzierżawą. Gospodarstwo nastawione jest na hodowlę bydła mlecznego. Stado liczy 45 sztuk o wydajności 10800 kg mleka.  Rodzaj upraw w gospodarstwie podstosowany jest pod chów bydła mlecznego.  W latach 2007-2013 gospodarstwo Państwa Kowalskich uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu rolniczego ułatwiającego pracę w gospodarstwie.

 Z Miasta i Gminy Chorzele:

Państwo Danuta i Paweł Sławscy, zam. Rembielin.  Państwo Danuta i Paweł posiadają gospodarstwo rolne o pow. blisko 15 ha oraz ponad 20 ha dzierżawionych, na których uprawiają w części kukurydzę i pszenżyto oraz użytki zielone. Gospodarstwo, które w rękach jednej rodziny jest od 4 pokoleń przekazali w 2014 roku rodzice Pawła, które prowadzi je wspólnie z żoną Danutą. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję mleka. Państwo Sławscy posiadają 50 sztuk bydła, w tym 30 krów. Roczna produkcja mleka wynosi 250 tysięcy litrów.

Państwo Agnieszka i Mirosław Zawojek, zam. Poścień Zamion. Państwo Zawojek posiadają własne gospodarstwo rolne o pow. 120 ha. Gospodarstwo zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Gospodarze posiadają 140 sztuk bydła, z czego 80 sztuk stanowią krowy dojne. Gospodarstwo istnieje od ponad ćwierć wieku. Rocznie może poszczycić się produkcją na poziomie 700 tysięcy litrów mleka.

 Z Gminy Czernice Borowe:

Państwo Alina i Andrzej Wójciccy zam. Węgra. Państwo Alina i Andrzej Wójciccy prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni około 70 ha. Produkcja zwierzęca składa się z około 100 sztuk bydła mlecznego, 100 sztuk jałowizny oraz 100 sztuk bydła opasowego. Produkcja roślina gospodarstwa nastawiona jest na uprawę kukurydzy i użytków zielonych. Rozwój gospodarstwa następuje w oparciu o wypracowane środki w gospodarstwie oraz pozyskiwane dotacje.

Państwo Beata i Marcin Rupińscy, zam. Nowe Czernice.  Państwo Beata i Marcin Rupińscy prowadzą 33 hektarowe gospodarstwo rolne. Produkcja roślinna skupiona jest na uprawie kukurydzy, użytków zielonych oraz pszenicy. Produkcja zwierzęca nastawiona jest na hodowlę bydła mlecznego (ok 60 sztuk krów mlecznych i 40 sztuk jałowizny). Rozwój gospodarstwa następuje w oparciu o wypracowane środki w gospodarstwie oraz pozyskiwane dotacje.

Z Gminy Jednorożec:

Państwo Ewa i Wojciech Prekiel, zam. Kobylaki Korysze. Państwo Ewa i Wojciech Prekiel prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 28 hektarów prowadzą od 2004 roku. Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego. Obecnie posiadają 60 sztuk bydła, w tym 34 krowy mleczne. W 2017 roku wybudowali nowoczesną oborę na 40 szt. oraz garaże do maszyn rolniczych. Dodatkowo zmodernizowane zostały stare budynki inwentarskie. W ramach PROW został rozszerzony park maszynowy, zakupiono m.in. paszowóz, prasę belującą, owijarkę, opryskiwacz, przyczepę do przewozu bel. W gospodarstwie prowadzona jest uprawa kukurydzy na kiszonkę, zboża oraz użytki zielone.

Państwo Lucyna i Ireneusz Prusik, zam. Parciaki. Państwo Lucyna i Ireneusz Prusik prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 30 hektarów wraz z dzierżawą prowadzą od 2002 roku. Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego. Obecnie posiadają 55 sztuk bydła, w tym 28 krowy mleczne. W 2015 roku rozbudowali i zmodernizowali oborę. Gospodarstwo posiada nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. W gospodarstwie prowadzona jest uprawa kukurydzy na kiszonkę, zboża oraz użytki zielone.

Z Gminy Krasne:

Państwo Agnieszka i Maciej Sokół, zam. Barańce. Państwo Agnieszka i Maciej Sokół posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 45 ha, ponadto dzierżawią ok. 7 ha gruntów rolnych. Główne uprawy to: pszenica (20ha), rzepak (10ha), buraki cukrowe (7ha), oraz uprawy z przeznaczeniem na paszę – kukurydza (7 ha) i trawy (8 ha). Państwo Sokół specjalizują się w hodowli bydła. Obecnie utrzymują 45 szt. bydła w tym 25 krów dojnych i 20szt. jałówek. Ponadto prowadzą produkcję trzody chlewnej w obsadzie 1450 szt., przy czym planują rozszerzenie produkcji. Państwo Sokół korzystali ze środków zewnętrznych na unowocześnianie parku maszynowego w ramach programów: Młody Rolnik w 2015 roku i PROW w 2018 roku.

Państwo Dorota i Paweł Żbikowscy, zam. Żbiki-Kierzki. Państwo Dorota i Paweł Żbikowscy są właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni 40 ha, ponadto dzierżawią ok 5 ha gruntów rolnych.  Główne uprawy to: rzepak (8 ha), pszenica (17 ha), burak cukrowy (14 ha), kukurydza (6 ha). Specjalizują się w hodowli bydła mięsnego. Obecnie utrzymują 20 szt. bydła. Państwo Żbikowscy planują hodowlę trzody chlewnej w obsadzie 550 szt. Państwo Żbikowscy korzystali ze środków zewnętrznych na unowocześnianie parku maszynowego w ramach programów: Młody Rolnik w 2014 roku i PROW w 2018 roku.

Z Gminy Krzynowłoga Mała:

Państwo Monika i Sławomir Lipowscy zam. Grabowo Skorupki. Państwo Monika i Sławomir Lipowscy prowadzą gospodarstwo rolne od 1995 roku. Państwo Lipowscy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 42,55 ha użytków rolnych. W gospodarstwie uprawia się, pszenżyto, kukurydzę żyto, owies i użytki zielone. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest na chów bydła. W chwili obecnej Państwo Lipowscy posiadają 65 sztuk bydła, w tym 35 szt. krów mlecznych. Średnia wydajność mleka wynosi około 8 tyś kg/szt. W roku kwantowym 2018/2019 oddali ok. 280 tyś kg mleka. Właściciele konsekwentnie pracują nad podnoszeniem wyników hodowli. Gospodarstwo posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Właściciele dbają o estetykę i środowisko naturalne.

Państwo Weronika i Marek Szymańscy zam. Romany Zalesie. Państwo Weronika i Marek Szymańscy prowadzą gospodarstwo rolne od 2009 roku. Państwo Szymańscy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni 57,01 ha użytków rolnych. W gospodarstwie uprawia się, pszenżyto, kukurydzę, żyto, owies i użytki zielone. Produkcja rolnicza ukierunkowana jest na chów bydła. W chwili obecnej Państwo Szymańscy posiadają 180 sztuk bydła, w tym 75 szt. krów mlecznych. Średnia wydajność mleka wynosi około 9 tyś kg/szt. W roku kwantowym 2018/2019 oddali ok. 675 tyś kg mleka. Właściciele konsekwentnie pracują nad podnoszeniem wyników hodowli. Gospodarstwo posiada wysoki poziom produkcji, stosowane są nowoczesne technologie, wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy. Właściciele dbają o estetykę i środowisko naturalne.

Z Gminy Przasnysz:

Państwo Beata i Mirosław Rykowscy zam. Sątrzaska. Państwo Beata i Mirosław Rykowscy prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne w miejscowości Sątrzaska, maja dwóch synów. Obecny areał to 27 hektarów, z czego 14 ha grunty własne, a 13 ha to grunty dzierżawione na których uprawiane jest zboże w całości przeznaczone na pasze. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja trzody chlewnej importowanej z Danii. Roczna produkcja zwierzęca wynosi ok. 4700 sztuk tuczników.

Państwo Lidia i Mariusz Czarzaści, zam. Cierpigórz. Państwo Lidia i Mariusz Czarzaści prowadzą wspólnie gospodarstwo rolne w miejscowości Cierpigórz, mają dwójkę dzieci. Gospodarstwo prowadzone jest na 80ha użytków rolnych. uprawiany jest rzepak, buraki cukrowe, pszenica, pszenżyto. W gospodarstwie prowadzona jest produkcja trzody chlewnej w ilości 2000 szt. w jednym cyklu i produkcja brojlerów w ilości 40000 szt. w jednym cyklu.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments