Powiatowo – gminna konferencja samorządowa w Krzynowłodze Małej. [FOTO]

24 stycznia 2019r. w Krzynowłodze Małej, z inicjatywy Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego oraz Wójta Gminy Krzynowłoga Mała Jerzego Humięckiego, odbyła się noworoczna konferencja samorządowa. O randze wydarzenia świadczyła obecność Wicemarszałka Senatu RP Adama Bielana. W obradach wzięli także udział posłowie na Sejm RP – Anna Cicholska i Waldemar Olejniczak oraz wójtowie i burmistrzowie miast i gmin powiatu przasnyskiego, radni, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, służb mundurowych i mieszkańcy powiatu. Przybyli przedsiębiorcy mogli otrzymać informacje o wsparciu inwestycji w ramach specjalnych stref ekonomicznych oraz programów rządowych i samorządowych.

Pierwszym punktem konferencji było wręczenie podziękowania stowarzyszeniu Auto Moto Klub Rzemieślnik w Przasnyszu za upowszechnianie kultury motoryzacyjnej, popularyzowanie sportów motorowych, turystyki motorowej oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu przasnyskiego.

Auto Moto Klub   Rzemieślnik w Przasnyszu jest nierozerwalnie związany z naszym powiatem, wrósł w jego historię, znalazł trwałe miejsce w sercach miłośników motoryzacji i nie tylko. Szczególnie doceniono zaangażowanie członków klubu w: powiatowe i rejonowe eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mazowieckie Dni Zdrowia, współorganizację na terenie powiatu przasnyskiego Rajdu Polskie Safari oraz cykliczną organizację imprezy MOTOMIKOŁAJE, która na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń powiatu przasnyskiego.

Powiat Przasnyski od wielu lat wspiera szczególnie uzdolnionych studentów w różnych sferach działalności edukacyjnej zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Podczas konferencji wręczono Stypendia Starosty Przasnyskiego, które otrzymali:

Pani Agnieszka Grabowska i Pan Łukasz Grabowski.

Tegoroczna stypendystka Pani Agnieszka Grabowska jest studentką I semestru, studiów II stopnia, wydziału Wokalno – Aktorskiego, na kierunku Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bicewiczów w Łodzi.

Przyznane stypendium przeznaczy na: uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych, konkursach wokalnych, kursy i warsztaty muzyczne, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych oraz na osobisty rozwój muzyczny i dalszą edukację muzyczną

Najważniejsze osiągnięcia Pani Agnieszki Grabowskiej to udział i nagrody w licznych koncertach i festiwalach muzycznych w kraju i za granicą.

Drugi z tegorocznych stypendystów Pan Łukasz Grabowski jest studentem II roku, Stacjonarnych Studiów II stopnia, na kierunku Biologia Medyczna, specjalność diagnostyka molekularno – biochemiczna Uniwersytetu Gdańskiego.

Przyznane stypendium przeznaczy na: poznawanie najnowszych technik badawczych biologii molekularnej, mikrobiologii oraz biologii medycznej, stosowanych w poznawaniu nowych metod leczenia chorób bakteryjnych, na udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach o tematyce mikrobiologii, wirusologii oraz biologii molekularnej.

Pan Łukasz Grabowski był m.in. organizatorem i współorganizatorem oraz autorem wystąpień na Międzynarodowych Konferencjach w kraju i za granicą,  wykonawcą w dwóch grantach Narodowego Centrum Nauki oraz Laureatem Nagród za osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska akademickiego. Kolejnym punktem konferencji było wręczeniu przez wójta Jerzy Humięckiego, podziękowania ks. Jackowi Wichorowskiemu – Proboszczowi Parafii pw. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej za wieloletnią posługę i działalność na rzecz mieszkańców gminy. Władze samorządowe powiatu przasnyskiego przykładają szczególną wagę do promowania przedsiębiorczości w naszym regionie, traktując ją jako jeden z najistotniejszych czynników rozwoju.  W związku z powyższym na konferencję  zostali zaproszeni przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., którzy przedstawili zebranym przedsiębiorcom aktualne możliwości wsparcia dla firm planujących inwestycje na terenie powiatu przasnyskiego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W ramach pogłębiania wiedzy o aktualnych formach wsparcia przedsiębiorców, prelekcję wygłosili również przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza. Po wystąpieniach skierowanych do przedsiębiorców, głos zabrał Ryszard Bruździak – Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Przasnyszu, który przybliżył zebranym ideę najstarszej polskiej organizacji humanitarnej i zachęcił do propagowania idei honorowego krwiodawstwa. Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan podkreślił zaangażowanie rządu w szereg działań skierowanych do mieszkańców najbardziej potrzebujących wsparcia ze strony państwa oraz przedstawił pozytywne efekty wprowadzenia rządowych programów dla samorządów i obywateli, czego dowodzi stale poprawiający się stan polskiej gospodarki.

Starosta Bieńkowski nakreślił kierunek działania samorządu powiatowego w kwestii rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Podsumował również dotychczasowe działania nowych władz powiatu.

 Zwieńczeniem konferencji był wspaniały Koncert Noworoczny w owacyjnie przyjętym wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Krzynowłogi Małej pod batutą Sylwestra Stolarczyka.Występ Orkiestry został poprzedzony wzruszającym debiutem młodej wokalistki Anny Kubiak, która zaprezentował utwór Ireny Jarockiej „Wymyśliłam Cię”.

Przedstawiciele Zarządu Powiatu wręczyli młodej artystce upominki, a Orkiestrze nowy instrument, dziękując za wspaniałą ucztę duchową i życząc dalszych sukcesów muzycznych.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments