Powiat przygotowuje przetarg na budowę 3,5 km ścieżki łączącej Przasnysz z Lesznem

Prośby mieszkańców gminy Przasnysz mają zostać wysłuchane. Starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski poinformował o budowie ścieżki pieszo-rowerowej od Przasnysza przez Leszno do przejazdu kolejowego przed Gostkowem. Powiat ubiegał się o dofinansowanie na ten cel, ale wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Starosta oczekuje, że pieniądze otrzyma. Trwa przygotowywania do przetargu.

 

– Zgłaszane do wniosku zadanie obejmuje swym zakresem budowę ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo w km 1+708 – 2+700, w km 4+200 4+273 oraz w kilometrach 4+700 – 4+896  o szerokości 3,00 metrów (w terenach zabudowanych) oraz poza terenem zabudowanym w kilometrach  od 2+700 do 4+200, w km 4+896 do 5+650 – o szerokości 2,50 metra.  Łączny odcinek budowy ścieżki pieszo – rowerowej będzie miał długość ponad 3,5 km. Planowana do budowy ścieżka pieszo-rowerowa posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną – poinformował powiat.

Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego chodnika do szerokości 2,00 metrów w miejscowości Leszno o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na długości 427 metrów.

– Celem głównym zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego na sieci dróg publicznych poprzez podniesienie standardów technicznych. Wskutek budowy i przebudowy ścieżki  pieszo – rowerowej nastąpi zmiana odwonienia po stronie prawej z przydrożnego rowu trawiastego na rów kryty. Uzupełnieniu podlegać będzie również oznakowanie pionowe oraz poziome – czytamy w odpowiedzi powiatu.

Wniosek zakładał, że roboty budowlane zostaną zrealizowane do końca 2021 roku. Obecnie zadanie znajduje się na liście rezerwowej. Starosta stoi na stanowisku, że oszczędności z postępowań przetargowych innych powiatów pozwolą na przesunięcie zadania inwestycyjnego na pozycję z dofinansowaniem, a tym samym pozwolą na aktualizację rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych.

W tej chwili Powiat Przasnyski zabezpieczył w budżecie kwotę 3,9 mln zł, z czego 1,2 mln zł to środki własne, a 2,7 mln zł to środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będzie się jednak ubiegał o wsparcie gminy Przasnysz.

– Ponieważ przebudowa będzie zlokalizowana poza granicami administracyjnymi miasta Przasnysz, planuje się, że jako współfinansujący środki własne wystąpi wyłącznie gmina wiejska Przasnysz. W tej sprawie są prowadzane ustalenia rzeczowe i finansowe – dowiedzieliśmy się w powiecie.

Starostwo przedstawiło również szacunkową wycenę kosztów kwalifikowanych realizacji zadania:

Lp. ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT KOSZTY KWALIFIKOWANE
1. Roboty przygotowawcze 8 036,75 zł
2. Usuwanie karp, wycinka drzew 19 695,55 zł
3. Roboty ziemne 105 843,35 zł
4. Krawężniki i Obrzeża 421 848,94 zł
5. Ścieżka pieszo-rowerowa 1 143 784,95 zł
6. Chodnik 69 554,50 zł
7. Zjazdy indywidualne 30 135,00 zł
8. Odwodnienie – rów kryty 1 917 237,75 zł
9. Oznakowanie pionowe i poziome 38 500,00 zł
10. Roboty wykończeniowe 56 248,00 zł
Przewidywana wartość inwestycji 3 810 884,79

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
1 rok temu

Starosta oczekuje, że pieniądze otrzyma. Ale zapewne nie otrzyma, bo najwyraźniej za mało plakatów Anżeja Du*y rozwiesił przed wyborami.

Ale inwestycja jest bardzo potrzebna, trzymamy kciuki za powodzenie przedsięwzięcia. Jedna tylko uwaga. Ścieżka rowerowa z kostki betonowej to nieporozumienie.

Magda
Magda
1 rok temu

20 tys. zł za wycinkę drzew, których przy tej drodze nie ma? Ciekawe…

Mieszkaniec
Mieszkaniec
1 rok temu

Panie Starostom a co ze ścieszko Bartniki – Święte Miejsce

booster
booster
1 rok temu
Reply to  Mieszkaniec

wez hamie słownik w rece

Robert
Robert
1 rok temu

Proponuję aby włodarze powiatu jadąc do stoolicy zatrzymali się choć na chwilę choćby w Pułtusku i zobaczyły jak tam wyglądają ścieżki rowerowe, sa szerokie i wyasfaltowane gładkim asfaltem, zaś ta na ul. Baranowskiej to nie jest scieżka rowerowa szerokości 50 cm

Przasnyszanka
Przasnyszanka
1 rok temu

A czemu nie od Przasnysza? Starosta zapomniał o przasnyszu czy co