KONFERENCJA Z OKAZJI 25-LECIA POLSKIEJ TRANSFORMACJI MINISTER GOSPODARKI UHONOROWAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW Z POWIATU PRZASNYSKIEGO. MINISTER PIETREWICZ: RAZEM JESTEŚCIE SKAZANI NA SUKCES. STAROSTA SZCZEPANKOWSKI: JESTEŚCIE SOLĄ TEJ ZIEMI

18 maja w Zajeździe Sebory w Romanach Seborach (gmina Krzynowłoga Mała) ponad 200 przedsiębiorców z terenu powiatu przasnyskiego wzięło udział w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Królewiecki Obszar Funkcjonalny  –  Porozumienie Przasnyskie konferencji poświęconej 25-leciu polskiej transformacji, połączonej z wręczeniem dyplomów uznania Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego przedsiębiorcom działającym na terenie powiatu przasnyskiego. Konferencja miała też swoją część merytoryczną dotyczącą możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorców w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020. Współgospodarzami konferencji były wszystkie samorządy powiatu przasnyskiego.

Na zaproszenie starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego, który jest jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny Porozumienie Przasnyskie oraz burmistrzów i wójtów z powiatu przasnyskiego w konferencji dział wzięli Wiceminister Gospodarki – Jerzy Pietrewicz, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Katarzyna Laskowska – naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Marek Szczepanik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Elżbieta Szymanik, kierownik Ostrołęckiego Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – Elżbieta Mech, Prezes Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich – Anna Kienig. Podczas konferencji Prezes Okręgu Ziemi Przasnyskiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Kowalski wręczył uroczyście Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP – Panu Grzegorzowi Borkowskiemu, a przedstawiciele Starostwa Powiatowego Katarzyna Bednarczyk oraz Joanna Siedlecka przybliżyły koncepcję i zasadny wdrażanego przez powiat wielkiego bezpłatnego programu prozdrowotnego skierowanego do wszystkich mieszkańców powiatu.

Stowarzyszenie utworzono, aby wpierać przedsiębiorców

Do udziału w konferencji zaproszeni w sposób szczególny zostali przez organizatorów w porozumieniu z burmistrzami i wójtami przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy rolni. Na początku głos zabrał starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, który w imieniu organizatorów  powitał wszystkich uczestników, wprowadził w tematykę konferencji oraz przybliżył zakres działania i misję Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny Porozumienie Przasnyskie. Biuro Stowarzyszenia ma za zadanie m.in. udzielanie przedsiębiorcom wszelkich potrzebnych informacji o dostępnych funduszach wsparcia dla przedsiębiorców i sposobach korzystania z poszczególnych źródeł. Głównym celem utworzonego stowarzyszenia jest wspieranie przedsiębiorczości.

Zarząd Stowarzyszenia:
Zenon Szczepankowski – starosta przasnyski, prezes stowarzyszenia
Waldemar Trochimiuk – burmistrz Miasta Przasnysz, wiceprezes stowarzyszenia
Grażyna Wróblewska – wójt Gminy Przasnysz, wiceprezes stowarzyszenia
Beata Szczepankowska – burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
Michał Szczepański – wójt Gminy Krasne
Wojciech Brzeziński – wójt Gminy Czernice Borowe
Jerzy Humięcki – wójt Gminy Krzynowłoga Mała
Krzysztof Stancel – wójt Gminy Jednorożec
Przewodniczący rad pracują w większości w komisji rewizyjnej stowarzyszenia.

Film o powiecie przasnyskim zrobił duże wrażanie

Następnie zaprezentowano film promujący strefę gospodarczą utworzoną przez powiat przasnyski na tle jego historycznych i kulturowych walorów.

Po projekcji głos zabrali zaproszeni goście:
Wiceminister Gospodarki –  Jerzy Pietrewicz oraz przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –Katarzyna Laskowska – naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozumiecie przedsiębiorców, razem jesteście skazani na sukces

Pan Minister pogratulował samorządowcom i przedsiębiorcom, a obejrzany film skwitował słowami „rozumiecie przedsiębiorców, razem jesteście skazani na sukces”. Przybliżył główne prace i regulacje prawne, jakie dotyczą przedsiębiorców i są ukierunkowane na tworzenie bardziej przyjaznych i przystępnych zasad oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem małego i średniego biznesu. Pani naczelnik zaprezentowała możliwości jakie nowa perspektywa UE na lata 2014-2020 daje przedsiębiorcom rolnym.

Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP dla  Grzegorza Borkowskiego

Po wystąpieniach gości –  Prezes Okręgu Ziemi Przasnyskiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pan Zbigniew Kowalski wręczył uroczyście Srebrny Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków RP – Panu Grzegorzowi Borkowskiemu.

W dalszej kolejności przedsiębiorcy działający na terenie powiatu przasnyskiego otrzymali z rąk wiceministra gospodarki, starosty przasnyskiego, jak również burmistrzów i wójtów oraz przewodniczących rad dyplomy uznania z okazji  25 – lecie polskiej transformacji.

Wręczenie dyplomów uznania przedsiębiorcom działającym na terenie powiatu przasnyskiego z okazji  25 – lecia polskiej transformacji.

Wyróżnieni przedsiębiorcy z terenu powiatu przasnyskiego pobierz listę.

Po wręczeniu dyplomów odbyły się prelekcje dla przedsiębiorców i mieszkańców:
– Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – reprezentowanej przez – wiceprezesa Agencji pana Marka Szczepanika

– Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – reprezentowanej przez panią Elżbietę Szymanik – zastępcę dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz panią Elżbietę Mech – kierownika Ostrołęckiego Oddziału Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

– Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich – reprezentowanej przez panią Prezes Fundacji  Annę Kienik.

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego Katarzyna Bednarczyk oraz Joanna Siedlecka przybliżyły koncepcję i zasadny wdrażanego przez powiat wielkiego bezpłatnego programu prozdrowotnego skierowanego do wszystkich mieszkańców powiatu.

Starosta Szczepankowski: Jesteście solą tej ziemi

Konferencję podsumował starosta Przasnyski Zenon Szczepankowski, który podziękował i pogratulował wszystkim przedsiębiorcom funkcjonującym na terenie powiatu przasnyskiego, którzy współtworzą region i jego rozwój,  tworzą miejsca pracy i są solą tej ziemi.

Przedsiębiorców zainteresowanych konkretnymi sprawami i pomocą zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia Królewiecki Obszar Funkcjonalny Porozumienie Przasnyskie, czy też do Starostwa Powiatowego, jak również siedziby Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania, czy poszczególnych samorządów – które postarają się pomóc  przedsiębiorcom w interesujących sprawach.

Przedsiębiorcy mogą być członkami wspierającymi stowarzyszenia na podstawie § 11 statutu stowarzyszenia.

Adres biura stowarzyszenia:
Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie
ul. B. Joselewicza 6, 06-300 Przasnysz
Tel: 500 018 187

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Brzezińska

Strona internetowa stowarzyszenia:
www.krolewieckiobszar.pl
email: kontakt@krolewieckiobszar.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments