POWIAT PRZASNYSKI ZNOWU NAJLEPSZY W POLSCE! NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW W KRAJU POZYSKANYCH I WYDATKOWANYCH NA RZECZ MIESZKAŃCOW!

Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych opublikowała sprawozdanie z działalności RIO i wykonania w roku 2015 budżetów przez polskie samorządy. Starostwo Powiatowe i jego jednostki organizacyjne wypadły najlepiej w Polsce wśród polskich powiatów.

Jedną z najbardziej miarodajnych metod oceny działalności władz samorządowych są raporty Regionalnych Izb Obrachunkowych. Opierają się one bowiem na czystej matematyce i są pozbawione cech ocennych. W kategorii polskich powiatów po raz kolejny niekwestionowanym liderem zestawienia RIO został powiat przasnyski Co to oznacza? To, że władze powiatu, którego starostą jest Zenon Szczepankowski pozyskały i wydatkowały najwięcej środków finansowych w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Raport RIO potwierdza jednocześnie bardzo dobre zarządzanie i kondycję powiatu przasnyskiego oraz prawidłową politykę finansową. To z kolei daje naszemu powiatowi możliwości stabilnego, ale jednocześnie dynamicznego rozwoju, planowania kolejnych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych i wydatków na rzecz mieszkańców.

Oto kilka cytatów z tego raportu:

> Dochody powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2015 r. wyniosły 917 zł, mediana dla 314 powiatów w kraju wyniosła 941 zł. Najniższy dochód w wysokości 480 zł uzyskał ponownie powiat skierniewicki, a najwyższy (prawie 4-krotnie większy) powiat przasnyski 1 913 zł.

> W skali kraju w 2015 r. wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 908 zł najniższe wydatki per capita zrealizował powiat skierniewicki; 439 zł, a najwyższe 2 200 zł powiat przasnyski.

> Najwyższe dochody liczone per capita na programy unijne wykonały ponownie powiaty:
przasnyski 841 zł, lidzbarski 532 zł i siemiatycki 465 zł.

> Najwyższe wydatki zrealizowały powiaty: przasnyski 1 117 zł, lidzbarski 706 zł i gorlicki 524 zł.

Źródło: Źródło: http://samorzad.pap.pl/…/Samorzadowy-bilans-dotacji-unijnych

PIENIĄDZE POZYSKANE I WYDATKOWANE PRZEZ POWIAT WIDAĆ DOOKOŁA

Pieniądze te widać w skali realizowanych ogromnych inwestycji powiatu: strefach gospodarczych, drogach, szpitalu, szkołach, bezpieczeństwie publicznym, ochronie zdrowia, pomocy rodzinom, oświacie, pomocy społecznej, kulturze, stymulowaniu rozwoju runku pracy, wsparciu przedsiębiorców itp. Do tego dochodzą strategiczne inwestycje doprowadzone przez starostwo i jego jednostki do realizacji: gazyfikacja, elektryfikacja, prace nad reaktywacją kolei, czy przygotowania nowatorskich projektów z zakresu badań i rozwoju. Aby zrealizować najwyższe w Polsce wydatki na jednego mieszkańca powiat musiał te pieniądze najpierw pozyskać.

I MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE DOCHODÓW UNIJNYCH:

841 zł – na jednego mieszkańca, czyli najwięcej w Polsce pozyskał w roku 2015 samorząd powiatu przasnyskiego z programów unijnych. Drugi był powiat lidzbarski – 532 zł, a trzeci siemiatycki – 465 zł. Tylko 14 powiatów na 314 pozyskało więcej niż 150 zł na jednego mieszkańca. Powiat Przasnyski pozyskał wielokrotnie więcej i zajął pierwsze miejsce.

Z jak wielkim efektem dla swoich mieszkańców pozyskuje pieniądze z unii starostwo i jego jednostki świadczy następujący fakt odnotowany w raporcie RIO: Dochody unijne w wysokości do 50 zł na mieszkańca wykonało 228 powiatów (72,6%), 54 (17,2%) w przedziale 50 zł – 100 zł, 18 samorządów powiatowych (5,7%) pozyskało środki UE w kwocie od 100 zł do 150 zł i tylko 14 powiatów, w tym powiat przasnyski – (4,5%) powyżej 150 zł.

I MIEJSCE W POLSCE W WYDATKOWANIU ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (POWIAT PRZASNYSKI JEST LIDEREM TEGO RANKINGU JUŻ OD 11 LAT)

1117 zł, czyli najwięcej w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatkowała administracja naszego powiatu na wydatki pochodzące z programów unijnych. Najwyższe wydatki zrealizowały powiaty: przasnyski –1 117 zł, lidzbarski – 706 zł i gorlicki – 524 zł.

I MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE DOCHODÓW POWIATÓW W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA:

1 913 zł, czyli najwięcej w Polsce na jednego mieszkańca wyniósł dochód powiatu przasnyskiego w roku 2015. To prawie czterokrotnie więcej niż powiat skierniewicki, który zamyka statystykę z wynikiem 480 zł na każdego swojego mieszkańca. Średnio powiaty pozyskały 941 zł per capita. Tylko 5 powiatów Polsce osiągnęło poziom powyżej 1500 zł.

Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca 196 powiatów (62,4%) mieściły się w przedziale od 500 zł do 1 000 zł, pomiędzy 1 000 zła 1 500 zł dochody uzyskało 112 powiatów (35,7%), powyżej, w tym powiat przasnyski – 1 500 zł jedynie 5 jednostek (1,6%).

I MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA:

2.200 zł, czyli najwięcej w Polsce na jednego mieszkańca wydatkował powiat przasnyski. Najmniej, powiat skierniewicki – 439 zł, czyli aż pięciokrotnie mniej od naszego powiatu. W skali kraju w 2015 r. wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły średnio 908 zł.

Sprawozdaniem objęto wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. 2 412 gmin, miasto stołeczne Warszawę, 65 miast na prawach powiatu, 314 powiatów, 16 województw samorządowych oraz 160 związków międzygminnych i 4 związki powiatów. Ogółem w 2015 r. funkcjonowały 2 972 jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

II MIEJSCE W POLSCE W ZAKRESIE WYDATKÓW NA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ:

Z wykonywanego corocznie przez zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego raportu o wydatkach per capita powiatów na infrastrukturę techniczną wynika, że powiat przasnyski zajął w r. 2015 II miejsce w Polsce.

Tak znakomite wyniki powiatu przasnyskiego dają realną szansę na ponowne wyróżnienie naszego starostwa nagrodą im. Króla Kazimierza Wielkiego (10 raz!) Żaden inny powiat w Polsce nie może pochwalić się tak długotrwałym okresem zwycięstw.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments