Powiat przasnyski stara się o przystąpienie do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Starosta Przasnyski informuje, że powiat przasnyski złożył wniosek o dofinansowanie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców naszego powiatu w ramach programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Powiat oczekuje na rozpatrzenie wniosku i środki na realizację w/w programu, który będzie finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są osoby, które wymagają usługi asystenta i legitymują się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi.

Powiat stara się, aby pierwsza edycja programu była realizowana dla mieszkańców naszego powiatu od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Każdy zainteresowany wskazaną forma pomocy będzie musiał złożyć „Kartę zgłoszenia do Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Karta powinna zawierać następujące informacje o uczestniku programu:
–Imię i nazwisko
–Datę urodzenia
–Adres zamieszkania
–Dane kontaktowe (telefon, e-mail), ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu
–Informacje na temat ograniczeń osoby niepełnosprawnej w zakresie komunikowania lub poruszania się.

Wzór karty dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/224c0346-5ce0-4b18-b467-16f005867676

O rozpoczęciu naboru i przyjmowaniu zgłoszeń (kart) będziemy informować niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wojewody o rozpatrzeniu naszego wniosku.

Korzystanie z usług asystentów osobistych będzie co do zasady bezpłatne. W ramach programu opłacany będzie limit godzin usług asystenta, który będzie wynosił 30 godzin miesięcznie. Koszty realizacji usług asystenta (takie jak wynagrodzenie, ubezpieczenie i zakup biletów komunikacji publicznej) powiat pokrywać będzie ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/co-powinienes-wiedziec-o-asystencie-osobistym-osoby-niepelnosprawnej

Dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9, nr tel. 29 753-42-83 w godz. pracy PCPR, tj. poniedziałek – piątek w godz. 8-16.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments