Powiat przasnyski. Radni uchwalili wzrost wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinny dom dziecka

18 stycznia 2023 r. Rada Powiatu Przasnyskiego podjęła uchwałę w sprawie podniesienia wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny domy dziecka. To odpowiedź na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu.

 

– PCPR z powodzeniem realizuje Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim na lata 2021-2023, którego głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny oraz rozwojowi pieczy zastępczej. Potrzeba zawiązywania nowych rodzin zastępczych zawodowych jest priorytetem dla prawidłowo przebiegającego procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej na terenie powiatu przasnyskiego. Wzrost wynagrodzeń stanie się czynnikiem motywującym do podejmowania tej trudnej roli, dając jednocześnie rodzicom zastępczym sygnał, że praca ich jest odpowiednio doceniana – informuje Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

Aktualnie na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje 41 rodzin zastępczych, w tym: 9 rodzin zastępczych zawodowych, 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 12 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 18 rodzin zastępczych spokrewnionych.

 

W rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych jest łącznie 76 dzieci, z czego 37 dzieci w rodzinach zastępczych zawodowych, troje przebywa w rodzinach zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 16 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych oraz 20 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych. W instytucjonalnej pieczy zastępczej – w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasze Dzieci”  w Czernicach Borowych obecnie umieszczonych jest 17 dzieci.

– Doceniając poświęcenie opiekunów z terenu powiatu przasnyskiego, uchwalono podniesienie ich wynagrodzeń w ten sposób, że miesięczne wynagrodzenie brutto rodziny zastępczej zawodowej wyniesie nie mniej niż 4 200 zł. Podniesiono także się wysokość wynagrodzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Miesięczne wynagrodzenie takiej rodziny wyniesie nie mniej niż 5 208 zł brutto. Uchwalono także podwyżkę wynagrodzenia prowadzącego rodzinny dom dziecka, którego miesięczne pobory brutto wyniosą nie mniej niż 4 400 zł – czytamy.

 

Część podopiecznych posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te wymagają zwiększonej całodobowej opieki, wsparcia i rehabilitacji oraz specjalistycznej opieki medycznej, dlatego ich opiekunowie mogą liczyć na comiesięczne wynagrodzenie dodatkowe. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż trójką dzieci.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r. – Tym samym wynagrodzenia opiekunów zastępczych w powiecie przasnyskim staną się jednymi z najwyższych w regionie. Co istotne, podwyżki wynagrodzeń oraz spowodowany tym wzrost wydatków nie wpłynie na ograniczenie liczby rodzin zastępczych, co miało miejsce w innych samorządach – komentuje Starostwo Powiatowe.

 

ren

Sprawdź również
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Joanna
Joanna
8 dni temu

Masz władne dzieci to państwo da ci 500zl. Masz cudze Masz 4200. Brawo

E-wa
E-wa
8 dni temu
Reply to  Joanna

Pani Joanno, czy naprawdę uważa Pani, że 4200 zł brutto za trudną i odpowiedzialną pracę w trybie 24 godzinnym przez 7 dni w tygodniu jaką jest opieka nad minimum trójką dzieci to dużo? Rodzic zastępczy zawodowy musi zrezygnować z pracy zawodowej, którą dotychczas się zajmował bo inaczej nie poradzi sobie z opieką nad dziećmi i obowiązkami zawodowymi. Dzieci, które są w pieczy zastępczej wymagają licznych terapii, wizyt u specjalistów, nadrabiania różnych zaległości.

Blandyna
Blandyna
7 dni temu
Reply to  Joanna

Ale to jest ich praca . Ja mam pod opieką wnuczkę .Dostaje 780 zł bo jestem spokrewniona natomiast obca osoba dostaje ponad 1 tysiąc.I też nam być niezadowolona z tego powodu

E-wa
E-wa
8 dni temu

Czy podniesienie wynagrodzenia rodzin zastępczych wynika z faktycznego doceniania pracy rodzin zastępczych czy też konieczności wynikającej z zapisów znowelizowanej Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej? I czy rzeczywiście w innych powiatach jest tak, że skoro ustawa zwiększa wynagrodzenie, to żeby nie zwiększać budżetu, nie będą powstawały nowe rodziny bądź istniejące będą/są likwidowane? Przecież to w interesie powiatu jest żeby rodzin zastępczych było jak najwięcej, po pierwsze ze względu na to, że dzieciom jest znacznie lepiej w rodzinach zastępczych niż placówkach, po drugie umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych a nie w placówkach jest zdecydowanie bardziej opłacalne finansowo dla powiatu.