Powiat Przasnyski przyjazny osobom usamodzielnianym po pieczy zastępczej.

Z inicjatywy Starosty Krzysztofa Bieńkowskiego, podczas IV Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego 5 marca 2019 r. została przyjęta uchwała w sprawie podwyższenia wysokości pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych z kwoty 526 złotych do kwoty 700 złotych miesięcznie.

Osoby usamodzielniane, wkraczając w dorosłość stoją przed wyzwaniem dotyczącym wyboru właściwej drogi życiowej pozwalającej im w przyszłości realizować swoje cele i marzenia. Niestety w wielu przypadkach osoby opuszczające pieczę zastępczą nie mogą liczyć na wsparcie finansowe czy emocjonalne ze strony rodziny biologicznej.

Dlatego tak ważne jest, aby wspomóc ich w procesie usamodzielniania w jak największym i jednocześnie możliwym stopniu. Z uwagi na fakt, iż powiat przasnyski nie posiada mieszkań chronionych, w których to wychowankowie mogli by zamieszkać po uzyskaniu pełnoletności, istotne jest wsparcie ich w kwestii finansowej na tyle, by mogli zapewnić sobie godne warunki bytowe (wynajem stancji, opłacenie internatu), a także zaspokoić podstawowe potrzeby egzystencjalne i w spokoju kontynuować naukę.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments