Powiat przasnyski polskim liderem inwestycji praktycznie bez zadłużenia

Powiat przasnyski dysponuje głównie dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z zewnątrz jeden z największych budżetów w Polsce opiewający na kwotę ponad 109 mln. zł. Tylko w 2014 roku powiat przasnyski wydatkuje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 55 mln zł, co stanowi najwyższy wskaźnik inwestycji wśród powiatów w Polsce. Sukces jawi się tym większy, że powiat ma jedno z najniższych, zaledwie ponad 4% nominalne zadłużenie, na dodatek zrównoważone wolnymi środkami na rachunku bankowym, dzięki czemu faktycznie wynosi ono 0,5%. Gratulacje dla całej społeczności powiatu przasnyskiego, zarządu i rady powiatu złożone zostały podczas niedawnego Kongresu Regionów na ręce starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego w obecności wiceminister gospodarki Aldony Antoniszyn-Klik oraz słynnego burmistrza Nowego Jorku Rudolpha Giulianiego.

Pomimo tak dużych inwestycji i znakomitego wykorzystania funduszy unijnych i krajowych, dla których trzeba było zapewnić wkład własny, posiadamy ciągle zrównoważony budżet. Minimalne zadłużenie ma pełne pokrycie w wolnych środkach na rachunku powiatu. Ta technika zarządzania finansami pozwala nam na spokojne regulowanie zobowiązań w sytuacji opóźnienia w przekazywaniu środków unijnych.

Budżet powiatu przasnyskiego 2014 – fakty

-Budżet powiatu przasnyskiego w roku 2014 – 109.045.011,16 zł.

-Stan nominalnego zadłużenia Powiatu Przasnyskiego na dzień 31 maja 2014 roku   wynosi  5.150.473,00 zł, co stanowi 4,7% w stosunku do planowanego budżetu.

-Powiat Przasnyski posiada wolne środki do wykorzystania w roku 2014 w kwocie 4.621.024,15 zł  – równoważą one zadłużenie.

-Stan faktycznego zadłużenia Powiatu Przasnyskiego – 0,5% !!!

-Dług został zaciągnięty w formie kredytu długoterminowego.  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 3-miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonych o marżę w wysokości 0,58 punktów procentowych w stosunku rocznym. Za 2013 rok oprocentowanie kredytu wynosiło średnio 3,40 %.

-Kwota  zadłużenia na dzień 31.05.2014 roku wynosi  5.150.473,00 zł., w tym na realizację następujących inwestycji :

1)      „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Stefie Gospodarczej” w kwocie 2.349.523,00 zł , termin spłaty 31.12.2016r.

2)      „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Chorzele” w kwocie 550.950,00 zł, termin spłaty 30.12.2014r.

3)      „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza” w kwocie 2.250.000,00 zł , termin spłaty 30.09.2016r.

-Powiat nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych, typu obligacje itp.

Zadłużenie nominalne w budżecie powiatu przasnyskiego w 2014 roku Faktyczne zadłużenie budżetu powiatu przasnyskiego w roku 2014 Wydatki inwestycyjne powiatu przasnyskiego w roku 2014Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments