Porządek XXX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
XXX sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 20 grudnia 2016r.
o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016,
  • uchylenia uchwały Nr XXVII/192/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 06 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł  tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów  i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia,
  • zmiany uchwały nr XX/137/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.,
  • wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania z działalności finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2016 rok,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na odpłatną bezprzetargową sprzedaż urządzeń energetycznych oraz ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
  • zmiany uchwały Nr XXI/132/2000 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 października 2000r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Przasnyski zmienioną uchwałą  Nr XXXIV/220/02 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 23 kwietnia 2002 roku, uchwałą Nr IX/66/03 Rady Powiatu Przasnyskiego  z dnia 29 sierpnia 2003 roku oraz uchwałą Nr XXI/206/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 sierpnia 2012r
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wnioski i oświadczenia.
 8. Zakończenie sesji.
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments