Porządek XX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek XX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 10 marca 2020 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

4. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031.

5. Wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok.

6. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

7. Wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do prac komisji konkursowej mającej wyłonić Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

8. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Przasnyskiego.

9. Rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

10. Rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej.

11. Przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady za rok 2019.

12. Zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

13. Przyjęcie „Rocznego sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2019.”

14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

15. Interpelacje i zapytania.

16. Wnioski i oświadczenia.

17. Zakończenie sesji.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments