Porządek XLVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

XLVII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 12 sierpnia 2021 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 308/2021).
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 309/2021).
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. (Nr druku 310/2021).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Przasnyskiego na rok 2022. (Nr druku 311/2021).
 1. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wnioski i oświadczenia.
 4. Zakończenie sesji.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments