Porządek XLIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 28 maja 2021 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 292/2021).
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 293/2021).
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 294/2021).
 7. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Przasnyskiego za 2020 r.”.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 295/2021).
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2020 rok (Nr druku 296/2021).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 r. (Nr druku 297/2021).
 11. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski i oświadczenia.
 14. Zakończenie sesji.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments