Porządek XIX Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

XIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 31 stycznia 2020 roku o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z  XVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

4. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernice Borowe.

5. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie – Miasto Przasnysz.

6. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2020 – 2031.

7. Wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok.

8. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do zasobu nieruchomości Powiatu Przasnyskiego.

9. Rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ścieżki pieszo – rowerowej.

10. Rozpatrzenia petycji dotyczącej przedłużenia ścieżki rowerowej.

11. Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok.

12. Zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok.

13. Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.”

14. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2019 roku.”

15. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

16. Interpelacje i zapytania.

17. Wnioski i oświadczenia.

18. Zakończenie sesji.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments