Porządek sesji Rady Powiatu

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XX sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 6 kwietnia 2016r.  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
  4. Wręczenie nagród zawodnikom Ludowego Klubu Sportowego GROM.
  5. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022,

6.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2016,

6.3  udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej,

6.4  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.,

6.5  przystąpienia Powiatu Przasnyskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”,

6.6  zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości,

6.7  ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2 Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele 1,

6.8  przyjęcia „Stanowiska Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie odpowiedzi na pismo Pana Krzysztofa Stancel Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 lutego 2016r.”.

  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wnioski i oświadczenia.
  3. Zakończenie sesji.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments