Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję  XXXVI sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 5 maja 2017r.  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017,
  • udzielenia pomocy finansowej Gminie Jednorożec na realizację zadania „Zagospodarowanie zielenią ulic Warszawskiej i Długiej oraz ronda w miejscowości Jednorożec i Stegna.”,
  • określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka  w pieczy zastępczej,
  • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Przasnyskiego za rok 2016,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Przasnyskim w sprawie wspólnego przygotowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych inwestycji,
  • udzielenia dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego.
 6. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu za rok 2016”.
 7. Przyjęcie „Rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Przasnyskim za rok 2016”.
 8. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu za 2016 rok.”
 9. Przyjęcie „Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2016.”
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski i oświadczenia.
 12. Zakończenie sesji.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments