Porządek LI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

LI sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
 5. Przyjęcie „Informacji z realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Przasnyski za rok szkolny 2020/2021”.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez Powiat Przasnyski w Projekcie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze –Przasnysz” jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku (Nr druku 333/2021).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 334/2021).
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Powiat Przasnyski (Nr druku 335/2021).
 9. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wnioski i oświadczenia.
 12. Zakończenie sesji.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments