Ponad 800 tys. zł na oświatę w powiecie przasnyskim.

Remonty dachów i łazienek, nowe pracownie informatyczne czy dodatkowe dyżury psychologów – to tylko niektóre zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w powiatowych placówkach oświatowych. Przasnyskie starostwo wydało na ten cel prawie 828 tys. złotych.

1. Za kwotę 12 tys. zł w ramach monitoringu miejskiego wykonano punkt obserwacyjny na terenie Zespołu Szkół Powiatowych przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu.

Zewnętrzny punkt obserwacyjny zwiększył bezpieczeństwo uczniów i okolicznych mieszkańców. Monitoring będzie służył zarówno szkole, jak i służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w mieście. Nowoczesne kamery cyfrowe potrafią wychwycić o wiele więcej szczegółów z nagrywanego obszaru, co często przekłada się na stuprocentową skuteczność w ujęciu sprawców wykroczeń czy przestępstw.

2. Starostwo sfinansowało (14 tys. zł), modernizację systemu monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Przasnyszu.

Inwestycja była odpowiedzią Starosty Przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego na prośbę o dofinansowanie Radosława Waleszczaka – dyrektora szkoły. Jak podnosił dyrektor, z wykonanego w placówce audytu bezpieczeństwa wynikają rekomendacje dotyczące usprawnienia i modernizacji istniejącego systemu wizyjnego.

3. W Liceum im. KEN i ZSP w Przasnyszu zostały wprowadzone stałe dyżury psychologów-pedagogów, u których młodzież borykająca się z życiowymi problemami będzie mogła znaleźć pomoc i wsparcie. Starostwo zadbało również o zaplecze infrastrukturalne placówek.

4. Zostało zakupione wyposażenie (ławki i krzesła) dla nowych klasopracowni w ZSP w Przasnyszu w związku z planowanym przyjęciem podwójnego rocznika uczniów. Koszt inwestycji wyniósł 30 tys. zł.

5. W przasnyskim Zespole Szkół zostały utworzone dwie nowoczesne pracownie informatyczne. Działanie to pochłonęło kwotę 125 tys. zł.

6.  W sprzęt audiowizualny, za kwotę 10 tys. zł, została wyposażona klasopracownia przy ul. Sadowej.

7.  Wkrótce, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu (48 tys. zł) ze środków samorządu województwa mazowieckiego, zostanie utworzona kolejna pracowania informatyczna. Starostwo Powiatu Przasnyskiego dołoży do tej inwestycji tylko 22 tys. zł.

8. Tu również został zmodernizowany węzeł cieplny i zewnętrzne sieci CO. To wydatek rzędu 256 tys. zł.

9. W LO im. KEN w Przasnyszu przeprowadzono remont łazienek i konserwację dachu hali sportowej za kwotę 87 tys. zł.

10. Aktualnie trwa również konieczny remont dachu w Powiatowej Szkole Muzycznej przy ul. Sadowej w Przasnyszu. Powiat przeznaczył na ten cel ponad 180 tys. zł.

11. W planach, jeszcze w październiku bieżącego roku, jest zakup atlasu do ćwiczeń dla ZSP w Przasnyszu. Dotychczasowy sprzęt jest już bardzo wysłużony i praktycznie nie nadaje się do treningów siłowych, z których bardzo chcą korzystać uczniowie szkoły. Koszt zakupu to 44 tys. zł.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments