Ponad 60 mln zł wsparcia otrzymali przedsiębiorcy z powiatu przasnyskiego w ramach działania tarczy antykryzysowej.

Pod koniec marca 2020 roku uchwalono przepisy, które miały pomóc w walce ze skutkami obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią korona. Posłowie przyjęli tzw. tarczę antykryzysową, by ochronić miejsca pracy i zapewnić bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywateli. Jak wygląda sytuacja w powiecie przasnyskim po prawie trzech miesiącach od wejścia w życie szeregu ustaw wchodzących w skład tarczy?

 

Cała tarcza opiera się na pięciu filarach: dofinansowaniu służby zdrowia, utrzymaniu miejsc pracy, wsparciu dla firm, wzmocnieniu systemu finansowego oraz inwestycji publicznych. Z punktu widzenia gospodarki kluczowe są trzy ostatnie ustawy. Ta o systemie instytucji rozwoju pozwala rządowi przekazać do Polskiego Funduszu Rozwoju zadania udzielania wsparcia finansowego firmom, w tym także bezzwrotnego. Kluczowe ma być utrzymanie płynności przedsiębiorstw.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obecnie realizuje 4 zadania z tak zwanej tarczy antykryzysowej, by jak najszybciej przeciwdziałać skutkom społecznym i ekonomicznym wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Programy te służą ochronie miejsc pracy oraz ograniczeniu problemów bezrobocia. Jest to m.in. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne: do 16 czerwca 2020 roku wpłynęło 219 wniosków o taką pomoc, z czego rozpatrzono i rozpoczęto realizację 146 wniosków, co stanowi 66,66% ogółu. Do tej pory wypłacono 598 669 zł w ramach tej formy pomocy.

Aż 1688 mikroprzedsiębiorców wnioskowało o udzielenie jednorazowej, niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu rozpatrzył do tej pory 1670 wniosków, co stanowi 98,93% wskaźnika realizacji wniosków. W ramach tego programu wypłacono już 8 mln zł.

O dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i niezatrudniającego pracowników wpłynęło 239 wniosków, z czego rozpatrzono i rozpoczęto realizację 193 wniosków, co stanowi 81% wszystkich wniosków. Wypłacono 611 780 zł.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego lub wolontariat złożyły 2 wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne, zrealizowano wszystkie wnioski, wypłacając 29 300 zł.

Łącznie na dzień 16 czerwca 2020 roku wpłynęło do urzędu 2148 wniosków, z czego 2011 zostało już zrealizowanych, w następstwie czego wypłacono 9 239 749 złotych. Stanowi to prawie 94% wskaźnik realizacji wniosków. Dla porównania, średni wskaźnik realizacji na Mazowszu w maju 2020 roku, według danych przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego, wynosił zaledwie 20%, zatem Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu działa bardzo sprawnie w rozpatrywaniu wniosków.

Ponadto przedsiębiorcy z powiatu przasnyskiego otrzymali już blisko 53 mln zł w ramach tarczy finansowej: z subwencji skorzystało 300 firm zatrudniających 2251 pracowników.


 

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments