Ponad 25 milionów długu Przasnysza będzie ciągnęło się latami. Jak wygląda budżet Przasnysza 2017 i co władze planują robić?

W budżecie Przasnysza na 2017 rok przyjętym w dniu 15 grudnia 2016 roku jego władze oraz radni zaplanowali dochody budżetowe w wysokości 69.261.482,29 zł, wydatki na poziomie 67.801.482,29 zł. Budżet zamknie się nadwyżką w wysokości 1.460.000,00 zł. Na koniec 2017 zadłużenie miasta Przasnysz ma wynosić 25 milionów 331 tysięcy 947 złote 68 groszy, a koszty obsługi długu w roku 2017 wyniosą 820 tysięcy złotych.  Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje w tym roku władze miasta przeznaczyły w uchwalonym w grudniu 2016 roku budżecie jedynie ponad 8 milionów 957 tysięcy złotych z groszami. Stanowiło to ok. 13 % wydatków ogółem. Teraz stan inwestycji trochę się poprawił za sprawą dotacji dla Biblioteki Miejskiej.

 Stagnacja, albo zadłużanie

Może się to jeszcze zmienić w trakcie roku, jeśli miasto pozyska dodatkowe środki na inwestycje. Jednocześnie jednak może wzrosnąć zadłużenie, bo na wkład własny być może trzeba będzie zaciągać kolejny kredyt. Skutek dużego zadłużenia wszędzie jest zawsze negatywny. Efektem może być stagnacja, efektem może być też wyprzedaż części własności. Sprzedano już m.in. cenną działkę miejską przy stadionie pod stację paliw. Ogłoszono przetarg na inną cenną działkę przy ul. Makowskiej, przy Lidlu. Jak kilka tygodni temu informował burmistrz Waldemar Trochimiuk miasto skatalogowało 50-60 działek, co do których władze nie mają pomysłu. Więc będą sprzedawane.

W takim tempie z długów miasto wyjdzie za …ok. 18 lat

Dług miasta będzie niższy o 1.460.000,00 zł od kwoty zadłużenia na koniec 2016 roku. Gdyby co roku władze miasta niwelowały bardzo duże obecnie zadłużenie o taką kwotę – to za mniej więcej …18 lat miasto wyszło by z długów. Władze miasta mogą też w trakcie roku proponować wzrost zadłużenia, o ile uda im się pozyskać większe środki zewnętrzne na inwestycje.

 Z Unii póki co niewiele

Nie było w tegorocznym budżecie uchwalonym w grudniu 2016 roku nawet złotówki zaplanowanej do pozyskania na inwestycje z pieniędzy unijnych. Zmieniła to uzyskana w ostatnim czasie przez dyrekcję Miejskiej Biblioteki Publicznej dotacja na remont budynku starego kina. Dodatkowe ponad 2 miliony dotacji plus środki własne sprawią, że w ciągu dwóch lat wykonana będzie inwestycja za ponad 3 milionów 100 tysięcy złotych.

Ponad połowa na wynagrodzenia i cele statutowe

Na wydatki ogółem władze miasta zaplanowały 67.801.482,29 zł. w tym na wydatki bieżące 58.844.092,18 zł. Ponad połowa wydatków bieżących, to jest 32.498.529,29 idzie na bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i pochodne to 22.695.418,70 zł, a pozostałe wydatki na realizację celów statutowych to 9.889.972,88 zł. Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne, jak podały media są rekordzistą we wzroście zatrudnienia. Tylko w ciągu 4 ostatnich lat wzrosło ono o 32 pracowników.

Na inwestycje obecnie niewiele

Na wydatki majątkowe, czyli inwestycje zaplanowano pierwotnie niewielką w stosunku do budżetu kwotę  – 8.957.390,11 zł, czyli około 13 % wydatków ogółem. Większość tej kwoty zostanie przeznaczona na realizację jednego zadania inwestycyjnego, czyli na rozbudowę ulicy Rolniczej w Przasnyszu, na którą trafi 5.638.602,00 zł,  w tym dotacja celowa z budżetu Państwa 2.819.301,00 zł, środki własne, w tym środki z umowy partnerskiej. Mieszkańcy dyskutują nad celowością tej inwestycji, kiedy ich zdaniem jest wiele dużo pilniejszych i niezbędnych zadań. Do tego dojdzie związana z dotacją pozyskaną przez Bibliotekę rozłożona na rok 2017 i 2018 inwestycja modernizacji starego budynku kina wartości ponad 3 mln. 100 tys. Po odjęciu kwoty na ul. Rolniczą i Bibliotekę, na wszystkie pozostałe inwestycje w mieście Przasnysz w tym roku zostaje jedynie ponad 3 miliony 318 tysięcy.

Co za to można zrobić? Niewiele. Kwoty na poszczególne zaplanowane działania mówią same za siebie:

 – odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu – 200 tys zł

 – Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta – 50 tys. zł.

 – Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 575 tys 900 zł

 – Budowa i przebudowa parkingów – 20 tys zł

 – Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic – 200 tys zł

 – Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi – budynek wielo – rodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie – 800 tys zł

 – Wykup gruntów i koszty wywłaszczeń – 150 tys. zł

 – Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem – projekt partnerski – 200 zł

 – Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – 94 tys zł

 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego – 101 tys. 550 zł

 – Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Orlika  – 49 tys 600 zł

 – Budowa iluminacji świetlnych na ulicy Rynek – 50 tys zł

 – Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta – 198 tys 850 zł

 – Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury– 638 tys 668 zł

 – Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim – 190 tys zł

W trakcie roku może się zmienić. Starosta popiera wnioski miasta.Tegoroczny stan inwestycji w mieście może jeszcze ulec zmianie, jeżeli miasto pozyska w trakcie roku dodatkowe środki. W ostatnim czasie można było dowiedzieć się, że urząd miasta będzie starał się o obwodnicę sródmiejską oraz modernizację Miejskiego Domu Kultury i chce włączyć te inwestycje do nowego unijnego programu RiT, w którym największe środki w regionie wynegocjował na inwestycje powiatu przasnyskiego starosta Zenon Szczepankowski. Jak się dowiedzieliśmy starosta poparł starania miasta, co zwiększa ich szanse.

 GwP

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments