Ponad 230 tys. złotych dofinansowania dla ZSP w Chorzelach.

Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach kolejny raz pozyskał środki na realizacje projektów z funduszy unijnych dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego, tym razem w wysokości 234 225 zł.

Realizacja projektu to konsekwencja przygotowań prowadzonych od ponad roku przez Dyrektora szkoły oraz firmę CST Consulting. Krzysztof Milewski we współpracy z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy prowadził unikalny w skali regionu proces nakierowany na racjonalne wykorzystanie dostępnych funduszy, tak by podejmowane działania rzeczywiście służyły unowocześnieniu Chorzelskiego Zespołu Szkół Powiatowych i – co najważniejsze, by absolwenci naszej szkoły dobrze radzili sobie na rynku pracy, by ich wiedza i umiejętności odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez pracodawców. Poprzednio podobny projekt został zrealizowany w 2017 roku.

Cel główny projektu zakłada podniesienie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych do wejścia na rynek pracy 30 uczniów poprzez współpracę z pracodawcami, wdrożenie innowacyjnych form kształcenia zawodowego, dodatkowe kursy oraz wyposażenie pracowni Technikum i Szkoły Branżowej ZSP w Chorzelach oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego.

Praktyki/staże i kursy są silnie ukierunkowane na dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wzmocnią ich zdolność i atrakcyjność do zatrudnienia poprzez zdobyte zewnętrzne certyfikaty, dodatkowe umiejętności, kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Zacieśnią one współpracę pomiędzy ZSP a regionalnymi pracodawcami, szkoła będzie mogła lepiej reagować na potrzeby i dostosować ofertę edukacyjna do regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu wpłynie nie tylko na uczniów, ale także na Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach dostosowując ofertę do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego i podnosząc jakość kształcenia poprzez doposażenie pracowni zawodowych w m.in. komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym  z dostępem do internetu wyposażone w urządzenia wielofunkcyjne , projektory multimedialne z ekranem, szkło stołowe, bieliznę  stołową , sztućce , tace kelnerskie , blender itp.

Uczeń w zależności od zawodu, w którym się kształci będzie miał możliwość ukończenia szeregu szkoleń, kursów spośród których  wymienić należy m.in. kurs barmana , kelnera, baristy i sommeliera . Konwersację językowe to kolejne wsparcie będzie ono dotyczyło branży turystyczno – gastronomicznej a także zarobkowych staży zawodowych u pracodawców oraz warsztatów diagnozujących ucznia pod względem uzupełnienia ich kwalifikacji oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy. Do realizacji tych celów w szkole zostanie powołany Szkolny Punkt Informacji i Kariery.


 

Źródło UM Chorzele
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments