Ponad 1,6 mln zł na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami

16 marca 2023 r. podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań, na które w 2023 r. Powiat Przasnyski przeznaczy środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1 676 001 zł. Pieniądze popłyną na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami.

 

Podjęta uchwała określa zadania, na które trafią środki przekazane Powiatowi Przasnyskiemu przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie szacowanego zapotrzebowania, dokonanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy, środki te zostały podzielone na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Środki z PFRON, które Powiat Przasnyski otrzymał do dyspozycji, zostaną przeznaczone na następujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 • Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 50 000,00 zł;
 • Jednorazowa pomoc na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej – 40 000,00 zł;
 • Zwrot wydatków na Instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu – 41 000,00;

Łącznie na rehabilitację zawodową trafi 131 000,00 zł.

 

W ramach rehabilitacji społecznej podział środków przedstawia się następująco:

 • Dofinansowanie uczestniczenia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 210 000,00 zł;
 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 599 881,00 zł;
 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, wyniesie 180 000,00 zł, z czego:
  • 120 000,00 zł trafi na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
  • 20 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się,
  • 40 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier technicznych.
 • Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego – 1200,00 zł;
 • Dofinansowanie kosztów utworzenia i utrzymania warsztatu terapii zajęciowej – 553 920,00 zł.

 

Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej trafi 1 545 001,00 zł.

 

ren

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments