Podwyżki za odbiór odpadów także w Czernicach Borowych.

7 lipca podczas sesji Rady Gminy w Czernicach Borowych uchwalono nowe, wyższe stawki dotyczące odbioru odpadów od mieszkańców. Nie ma zaskoczenia, że także w przypadku tej gminy będzie sporo drożej. Czernice nie są wyjątkiem, ponieważ z falą podwyżek boryka się zdecydowana większość gmin w Polsce.

 

Dotychczas w gminie Czernice Borowe płacono za śmieci segregowane 16,00 zł od osoby jeżeli na danej nieruchomości zamieszkiwało do 5 osób włącznie oraz 3,00 zł od każdej kolejnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  Wyższa stawka obowiązywała jeśli odpady nie były zbierane selektywnie. Wtedy płacono 36,00 zł od osoby jeżeli na danej nieruchomości zamieszkiwało do 5 osób włącznie oraz 5,00 zł od każdej kolejnej osoby.

Przed kilkoma dniami czerniccy radni orzekli, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona będzie teraz jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, które dość wyraźnie pójdą w górę.

Uchwała została przyjęta 12 głosami “za”, przy 2 głosach wstrzymujących (radni Andrzej Borkowski i Włodzimierz Kobyliński) i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ustalono, że  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie wynosiła 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Przewidziano jednak zwolnienie z części z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł z miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 4-osobowa rodzina segregująca i kompostująca odpady, zapłaci więc miesięcznie 88,00 zł, zamiast 96,00 zł.

Tradycyjnie więcej zapłacą osoby nieprowadzące obowiązkowej selektywnej zbiórki, bądź sortujące odpady w sposób nieprawidłowy. Karna stawka wyniesie 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

 

Posesje niezamieszkałe

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. firm), miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby pojemników lub worków z odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki.

Jeżeli odpady komunalne w firmie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono następujące stawki za pojemnik lub worek o pojemności:

1) pojemnik 120 l – 6,34 zł

2) pojemnik 240 l – 12,68 zł

3) pojemnik 360 l – 19,04 zł

4) pojemnik 660 l – 34,92 zł

5) pojemnik 1100 l – 58,20 zł

6) pojemnik 7000 l – 370,36 zł

7) pojemnik 9000 l – 476,18 zł

8) za worek 60 l – 9,09 zł

9) za worek 90 l – 13,64 zł

10) za worek 120 l – 18,19 zł

 

W przypadku braku segregacji w nieruchomościach niezamieszkałych będzie drożej, ponieważ ustalono podwyższone miesięczne stawki:

1) pojemnik 120 l – 12,68 zł

2) pojemnik 240 l – 25,36 zł

3) pojemnik 360 l – 38,08 zł

4) pojemnik 660 l – 69,84 zł

5) pojemnik 1100 l – 116,40 zł

6) pojemnik 7000 l – 740,72 zł

7) pojemnik 9000 l – 952,36 zł

8) za worek 60 l – 18,18 zł

9) za worek 90 l – 27,28 zł

10) za worek 120 l – 36,38 zł

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalono ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 181 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki stawka rośnie do 362 zł za rok.

Warto dodać, że uchwalono również nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernice Borowe, który podobnie jak podwyżki wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

M. Jabłońska


 

guest
6 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Martyna
Martyna
1 rok temu

podwarszawska miejscowośc, w powiecie po ok 30zł/osoba segregowane a niesegregowane od 50 do 60 osoba. mafia śmieciowa w majestacie prawa. gminy ściagają kase jak mogą.

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
1 rok temu
odpowiada  Martyna

Wyborczyni Andrzeja, prawda?

Wszak to Andrzej zapytany o podwyżki powiedzial: Ja Panu dałem trzynastą emeryturę, a podwyżki za śmieci to kwestia samorządów.

hmmmmm
hmmmmm
1 rok temu

Widać , że nie masz pojęcia , jak funkcjonują samorządy ! Potrafisz tylko obrażać innych na forum ! Myślisz , że jesteś anonimową osobą , ukrywającą się za jakimś tam nickiem ? Doczekasz się poważnych problemów wcześniej niż myślisz , oby tak dalej !

Romek
Romek
1 rok temu

Oto powody masowych podwyżek cen odbioru śmieci:
Przede wszystkim:

  • Wzrost opłat środowiskowych (efekt rozporządzenia Ministra Środowiska), czyli m.in. tego ile trzeba zapłacić za tonę składowanych odpadów. W 2014 roku tona kosztowała nieco ponad 70 zł, teraz 270 zł (przypominacie sobie wypowiedź prezydenta do emeryta w sprawie rachunków za śmieci?).

Ponadto:

  • Wzrost cen usług firm wywożących śmieci, w tym wzrost kosztów paliwa i cen energii elektrycznej, a także wzrost pensji minimalnej dla pracowników;
  • Mała konkurencja na rynku (windowanie ofert cen w przetargach);
  • Słaba infrastruktura w zakresie odbioru, przetwarzanie i zagospodarowania odpadów;
  • Spadek cen surowców.
Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
1 rok temu
odpowiada  Romek

Dostali podziękowanie za głosowanie na Andrzejka. 80 procent głosów poparcia wczoraj, a dziś taki klops.

Obserwator
Obserwator
1 rok temu

Radni o nic nie pytają tylko naciskają przyciski i głosują jak im karzą ,jaki jest prawdziwy powód tak dramatycznych podwyżek za śmieci ja myślę że gmina jest nadmiernie zadłużona i szukają dochodów w naszych kieszeniach, sesję można oglądać w internecie , widać małą aktywność radnych zero pytań i dyskusji z taka rada jest wygodna i podwyżki będą